Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
723/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie do 31 grudnia 2009r. 08-04-2009 Szczegóły
722/II/09 ustalenia innego, niż ustawowy, terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rok 2009 08-04-2009 Szczegóły
721/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-04-2009 Szczegóły
720/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla fragmentów: Część I: ulicy Uprawnej w ramach zadania pn.:"Budowa ulic gminnych w tym wykupy gruntów" Część II: -ulicy Rotmistrzowskiej w ramach zadania pn.:"Budowa ulic gminnych w tym wykupy gruntów" 01-04-2009 Szczegóły
719/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2009r. 01-04-2009 Szczegóły
718/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadań z zakresu II głównego kierunku działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2009-pomoc psychologiczna i prawna 01-04-2009 Szczegóły
717/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 30-03-2009 Szczegóły
716/II/09 określenia obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w związku z przeniesieniem własności lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na 2009 rok 30-03-2009 Szczegóły
715/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Pielęgnacja i usuwanie drzew przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r." 25-03-2009 Szczegóły
714/II/09 zawarcia z firmą SUW Service umowy na usunięcie awarii sprężarki powietrza oraz zamontowanie elektrozaworu na linii tłocznej powietrza w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 25-03-2009 Szczegóły
713/II/09 zawarcia umowy-zlecenia z panią Małgorzatą Ciupa w okresie od dnia 01.04.2009r. do dnia 31.08.2009r. 25-03-2009 Szczegóły
712/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na sędziowanie organizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w: w sportach zimowych w kategorii szkół podstawowych: wielobój łyżwiarski dla chłopców "Złoty Krążek" oraz wielobój łyżwiarski dla dziewcząt "Błękitna Sztafeta" 25-03-2009 Szczegóły
711/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV i rozwiązywania problemów osób żyjących z HIV/AIDS w Dzielnicy Wilanów w placówkach oświatowych w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 25-03-2009 Szczegóły
710/II/09 wyrażenia zgody na realizację autorskiego programu "Warsztaty i wykłady dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze" 25-03-2009 Szczegóły
709/II/09 przedłożenia Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu Uchwały w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przemocy dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2009 25-03-2009 Szczegóły
708/II/09 dostawy 10 komputerów (stacji roboczych), 15 monitorów 17" LCD, jednej drukarki laserowej formatu A4, jednej szafy teleinformatycznej 19" oraz jedenej licencji Windows Serwer 2008 25-03-2009 Szczegóły
707/II/09 propozycji zmiany w tabelach nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-03-2009 Szczegóły
706/II/09 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 25-03-2009 Szczegóły
705/II/09 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów do 31 grudnia 2009r. 23-03-2009 Szczegóły
704/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2009r. 23-03-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe