Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
685/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą : "Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r." 11-03-2009 Szczegóły
684/II/09 zatwierdzenia listy wykonawców oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie 11-03-2009 Szczegóły
683/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i administrowania drogami na terenie Dzielnicy Wilanów z firmą InterRisk-Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 11-03-2009 Szczegóły
682/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót drogowych wraz z przebudową oświetlenia w ramach zadania "Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka-ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem" 09-03-2009 Szczegóły
681/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w rozdziale 80146 i 85446 09-03-2009 Szczegóły
680/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-03-2009 Szczegóły
679/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Biurem Prac Inżynierskich na opracowanie projektu budowlanego nawierzchni asfaltowej dla odcinka drogi łączącej ul. Nowoursynowską z ul. Gąsek 04-03-2009 Szczegóły
678/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla fragmentów 04-03-2009 Szczegóły
677/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów na realizację autorskiego programu "Warsztaty i wykłady dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze 04-03-2009 Szczegóły
574/II/08 zawarcia umowy z firmą BYŚ na wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych położonych w Dzielnicy Wilanów. 30-12-2008 Szczegóły
655/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót drogowych wraz z przebudową oświetlenia w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Biedronki na odcinku ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem". 11-02-2009 Szczegóły
676/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie". 26-02-2009 Szczegóły
675/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: "Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30 w Warszawie". 26-02-2009 Szczegóły
674/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kancelarią "Zgutka, Zięcik, Falkiewicz adwokaci i radcowie prawni - Spółka partnerska" w celu wykonania czynności polegającej na wniesieniu w imieniu m.st. Warszawy skargi do WSA oraz reprezentowania m.st. Warszawy w postępowaniu przed tym Sądem. 26-02-2009 Szczegóły
673/II/09 przyjęcia wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów w 2008 roku. 26-02-2009 Szczegóły
672/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: "Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie". 25-02-2009 Szczegóły
671/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla: ulicy Biwakowej, ulicy Rzodkiewki, ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis - Rzodkiewki". 25-02-2009 Szczegóły
670/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Przyczółkowej". 25-02-2009 Szczegóły
669/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu" w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Zdrowej na odcinku Al. Wilanowska - droga L4". 25-02-2009 Szczegóły
668/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa ulicy Rumianej wraz z remontem systemu odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy". 25-02-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe