Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
929/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z Panem Krzysztofem Milewskim zam.................. 07-08-2009 Szczegóły
928/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 07-08-2009 Szczegóły
927/II/09 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 w Dzielnicy Wilanów" 06-08-2009 Szczegóły
926/II/09 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w przedmiocie wyposażenia w majątek ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 06-08-2009 Szczegóły
925/II/09 rozpatrzenia wniosku o zamianę lokali pomiędzy Panią Krystyną Stolarczyk a Państwem Andrzejem i Wandą Przygodzkimi w ramach zamiany lokali między stronami 06-08-2009 Szczegóły
924/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 06-08-2009 Szczegóły
923/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy WIL/WIR/I/WIL/I/1/13/26/181/3/2009/14 zawartej z firmą Metroprojekt na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej 06-08-2009 Szczegóły
922/II/09 Aneksu do umowy Nr 18/2008 z dnia 02 września 2008r-udostępnienia gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej 06-08-2009 Szczegóły
921/II/09 zmiany planów finansowych na 2009 rok publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 06-08-2009 Szczegóły
920/II/09 rozłożenia na raty zaległości podatkowych za III i IV ratę podatku od nieruchomości za 2008r. oraz I i II ratę podatku od nieruchomości za 2009r. wraz z odsetkami za zwłokę i opłatę prolongacyjną Panu Arkadiuszowi Żak za nieruchomość... 06-08-2009 Szczegóły
919/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r.,w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-08-2009 Szczegóły
918/II/09 zawarcia umowy z firmą Image Recording Solutions Sp. z o.o. na zakup pierwszego wyposażenia w postaci rzutnika multimedialnego oraz systemu nagłaśniającego do sali audiowizualnej zlokalizowanej w przebudowanym poddaszu w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 30-07-2009 Szczegóły
917/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-07-2009 Szczegóły
916/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok-tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 30-07-2009 Szczegóły
915/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy Nr WIL/WIR/VIII/5/2/80/432/29/2009/44 z dnia 29 czerwca 2009r. zawartej z firmą POLCOURT S.A., na wykonanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 w Warszawie 28-07-2009 Szczegóły
914/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-07-2009 Szczegóły
913/II/09 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków celem zawarcia umowy z Piotrem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FONPOL Piotr Sadowski na oświetlenie, nagłośnienie i projekcje mulimedialne koncertu "Ślad Pamięci" z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 2 sierpnia 2009 roku 23-07-2009 Szczegóły
912/II/09 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków celem zawarcia umów na organizację koncertu "Ślad Pamięci" z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 2 sierpnia 2009 roku 23-07-2009 Szczegóły
911/II/09 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2009 roku w zakresie dochodów i wydatków bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-07-2009 Szczegóły
910/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Starodawnej 22-07-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe