Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
116/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-07-2019 Szczegóły
115/V/2019 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 24-07-2019 Szczegóły
114/V/2019 • wyłączenia pomieszczenia o powierzchni 39,87 m2 z powierzchni całkowitej lokalu wynajmowanego na działalność statutową Centrum Kultury Wilanów w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, • zawarcia z Centrum Kultury Wilanów aneksu do umowy najmu Nr WZN/LU/2/2017 zawartej dnia 30.10.2017 r. na czas oznaczony dotyczącego zwiększenia powierzchni zajmowanego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radosnej 11 Warszawie. 22-07-2019 Szczegóły
113/V/2019 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 22-07-2019 Szczegóły
112/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 22-07-2019 Szczegóły
111/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 22-07-2019 Szczegóły
110/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-07-2019 Szczegóły
109/V/2019 przeznaczenia do dalszego korzystania w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. przez Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów na oddział przedszkolny „zerówkę” 17-07-2019 Szczegóły
108/V/2019 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 17-07-2019 Szczegóły
107/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 10-07-2019 Szczegóły
106/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 10-07-2019 Szczegóły
105/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 10-07-2019 Szczegóły
104/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 10-07-2019 Szczegóły
103/V/2019 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 10-07-2019 Szczegóły
102/V/2019 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 10-07-2019 Szczegóły
101/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.06.2019 r. 10-07-2019 Szczegóły
100/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-07-2019 Szczegóły
99/V/2019 wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia zastępcy dyrektora w Centrum Sportu Wilanów 01-07-2019 Szczegóły
98/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-06-2019 Szczegóły
97/V/2019 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Centrum Sportu Wilanów za rok 2018 14-06-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe