Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
208/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
207/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
206/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
205/V/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 11-12-2019 Szczegóły
204/V/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 11-12-2019 Szczegóły
203/V/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2020 - 2021 11-12-2019 Szczegóły
202/V/2019 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2019 Szczegóły
201/V/2019 w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 11-12-2019 Szczegóły
200/V/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 31/V/2019 Zarządu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z 01.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań w celu nabycia na rzecz miasta stołecznego Warszawy nieruchomości pod realizację inwestycji o zasięgu dzielnicowym 05-12-2019 Szczegóły
199/V/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 05-12-2019 Szczegóły
198/V/2019 sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 oraz likwidacji Przedszkola nr 223 „Skarby Powsina” w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 05-12-2019 Szczegóły
197/V/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 05-12-2019 Szczegóły
196/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres 3 lat nw. nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 03-12-2019 Szczegóły
195/V/2019 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-12-2019 Szczegóły
194/V/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 29-11-2019 Szczegóły
193/V/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów, zmienionej Uchwałą Nr 692/IV/18 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2018 r. i Uchwałą Nr 73/V/19 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2019 r. 27-11-2019 Szczegóły
192/V/2019 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
191/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 27-11-2019 Szczegóły
190/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na okres 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-11-2019 Szczegóły
189/V/2019 rozwiązania umowy za porozumieniem stron z Panią (…) na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy położonego na terenie Dzielnicy Wilanów 27-11-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe