Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
790/IV/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 roku 22-11-2018 Szczegóły
789/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony 22-11-2018 Szczegóły
788/IV/2018 wykreślenia z rejestru osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 22-11-2018 Szczegóły
787/IV/2018 skierowania Pana do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 22-11-2018 Szczegóły
786/IV/2018 wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności działki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 22-11-2018 Szczegóły
785/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2018 Szczegóły
784/IV/2018 rozpatrzenia wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony 13-11-2018 Szczegóły
783/IV/2018 • uchylenia w całości Uchwały nr 677/IV/2018 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z dnia 13.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów, • przeznaczenia do korzystania od 01.12.2018 r. do 31.08.2019 r. przez Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów na oddział przedszkolny „zerówkę”. 13-11-2018 Szczegóły
782/IV/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 13-11-2018 Szczegóły
781/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2018 r. 13-11-2018 Szczegóły
780/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-11-2018 Szczegóły
779/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-10-2018 Szczegóły
778/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-10-2018 Szczegóły
777/IV/2018 przyznania dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 26-10-2018 Szczegóły
776/IV/2018 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej uchwały w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J 26-10-2018 Szczegóły
775/IV/2018 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 377,03 m2 położonego w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tego lokalu nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom. 26-10-2018 Szczegóły
774/IV/2018 umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 16-10-2018 Szczegóły
773/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2020 – 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 16-10-2018 Szczegóły
772/IV/2018 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-10-2018 Szczegóły
771/IV/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 miesięcy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-10-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe