Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
950/II/09 spisania aneksu nr 1 do umowy nr WIL/WIR/I/V/10/2/66/390/2009/238 zawartej dnia 10.06.2009r. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla realizacji placu zabaw przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 na potrzeby klasy "O" 28-08-2009 Szczegóły
949/II/09 zawarcia umowy na sprzątanie Szkoły przy ul. Wiertniczej 26 po robotach budowlanych przed oddaniem obiektu do użytkowania w nowym roku szkolnym 25-08-2009 Szczegóły
948/II/09 zawarcia umowy z firmą ENERGO-WAC Wacław Bąk, Czernidła 28, 05-520 Konstancin Jeziorna, na demontaż przewodu ciśnieniowego z rur PCV o średnicy zewn. 160 mm o długości 63 m położonego na działce nr ew. 16, obręb geodezyjny 1-06-11, przy ul. Sytej w Wilanowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 20-08-2009 Szczegóły
947/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010r." 20-08-2009 Szczegóły
946/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 20-08-2009 Szczegóły
945/II/09 rozłożenia na raty należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 2.466,75 zł wraz z odsetkami od ww. zaległosci w kwocie 123,88 zł p. Markowi Mareckiemu 20-08-2009 Szczegóły
944/II/09 przyjęcia autopoprawki jednolitego projektu zmian w tabelach XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 20-08-2009 Szczegóły
943/II/09 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010r." 13-08-2009 Szczegóły
942/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 13-08-2009 Szczegóły
941/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Siedliskowej 13-08-2009 Szczegóły
940/II/09 przyjęcia jednolitego projektu zmian z tabelach XV/1, XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 13-08-2009 Szczegóły
939/II/09 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 12-08-2009 Szczegóły
938/II/09 akceptacji koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Wiertniczej 26, sporządzonego przez firmę BRONISZ LAND DESIGN, dla realizacji placu w ramach zadania "ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26-adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0" 12-08-2009 Szczegóły
937/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą METROPROJEKT na wykonanie dodatkowych map z projektem podziału niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy Zdrowej na odcinku al. Wilanowska-droga L4 12-08-2009 Szczegóły
936/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Budowę pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie 12-08-2009 Szczegóły
935/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-08-2009 Szczegóły
934/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane do umowy na "Remont Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie-II etap" w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 10-08-2009 Szczegóły
933/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na uzupełniające roboty budowlane do umowy na "Remont Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie-II etap" w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 07-08-2009 Szczegóły
932/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Krzysztofem Tejchmanem prowadzącym firmę "AUTEL" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 9/11 na wykonanie zintegrowania istniejącego systemu monitoringu szkoły z 5 dodatkowymi kamerami, rejestratorem z funkcją multipleksera 16-kanałowego i wykonanie niezbędnej instalacji w nowo wybudowanej kondygnacji przebudowanego poddasza w Zespole Szkół przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie w ramach zadania "ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26-adaptacja strychu 07-08-2009 Szczegóły
931/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą 4 Trees-Architektura Krajobrazu na opracowanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem dla ulicy Zdrowej 07-08-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe