Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
781/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Koralowej 05-05-2009 Szczegóły
780/II/09 przyjęcia wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów za I kwartał 2009 roku 05-05-2009 Szczegóły
779/II/09 zawarcia aneksu do umowy nr WIL/WOD/B/IX/1/1/1/09/68 z dn. 02 lutego 2009r. 29-04-2009 Szczegóły
778/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 29-04-2009 Szczegóły
777/II/09 zawarcia umowy z firmą Profiklima Stanisław Gajlewicz 11-710 Piecki Os. 35-lecia PRL 1 lok. 27, na dostawę, instalację i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych klimatyzatorów z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a 29-04-2009 Szczegóły
776/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na montaż i dostawę nowych barier energochłonnych-stalowych przy ul. Orszady 29-04-2009 Szczegóły
775/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Kominiakiem, prowadzącym firmę "Usługi budowlane", na nadzór inwestorski w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie przedszkola ul. Syta nr 123 29-04-2009 Szczegóły
774/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do lokalizacji zastępczej do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26" 29-04-2009 Szczegóły
773/II/09 określenia obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w związku z przeniesieniem własności lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na 2009r. 29-04-2009 Szczegóły
772/II/09 określenia obowiązującej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w związku z przeniesieniem własności lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na 2009 rok 29-04-2009 Szczegóły
771/II/09 ustalenia innego niż ustawowy terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rok 2009 29-04-2009 Szczegóły
770/II/09 udostępnienie gruntu będącego we władaniu m.st. Warszaway, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Młocarni 29-04-2009 Szczegóły
769/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-04-2009 Szczegóły
768/II/09 wyrażenia zgody na zatwiedzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania, na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 28-04-2009 Szczegóły
767/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień uzupełniających w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 28-04-2009 Szczegóły
766/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie Al. Wilanowskiej 28-04-2009 Szczegóły
765/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Sytej 28-04-2009 Szczegóły
764/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Niedzielnej 28-04-2009 Szczegóły
763/II/09 przyjęcia informacji z wykonania budżetu m.st. Warszawy za I kwartał 2009 roku, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-04-2009 Szczegóły
762/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-04-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe