Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
970/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Waldemarem Kobusem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą m2000 na organizację X Turnieju Squash'a rozgrywanego w ramach DNI WILANOWA w dniach 12 i 13 września 2009 roku 08-09-2009 Szczegóły
969/II/09 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów na 2009 rok 08-09-2009 Szczegóły
968/II/09 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie Dzielnicy Wilanów na 2009 rok 08-09-2009 Szczegóły
967/II/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2011-2012 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 08-09-2009 Szczegóły
966/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mieczysławem Łuczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "SINUS SPORT CLUB" na organizację II Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego rozgrywanego w ramach DNI WILANOWA w dniu 12 września 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
965/II/09 wyrażenia zgody na realizację w placówkach oświatowych Dzielnicy Wilanów programu "Od zabawy do sportu" w okresie od 7 września do 11 grudnia 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
964/II/09 wyrażenia zgody na realizację w placówkach oświatowych Dzielnicy Wilanów programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w okresie: 07 września - 12 grudnia 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
963/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tadeuszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORGANIZACJA IMPREZ na przeprowadzenie imprezy rekreacyjno-sportowej w ramach DNI WILANOWA na przedpolach Muzeum Pałac w Wilanowie w dniu 13 września 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
962/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mieczysławem Łuczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "SINUS SPORT CLUB" na organizację Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wilanowa rozgrywanego w ramach DNI WILANOWA w dniu 12 września 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
961/II/09 wyrażenia zgody na umowy z Krzysztofem Wasitą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "HSF Krzysztof Wasita" na współorganizację koncertu Justyny Steczkowskiej z zespołem 04-09-2009 Szczegóły
960/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agencją Ochrony Osób i Mienia D.S FOKUS Piotr Suchodolski na zabezpieczenie działań rekreacyjnych w ramach Dni Wilanowa - Wyprawa Króla Jana na terenie Muzeum Pałac w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 oraz koncertu plenerowego Justyny Steczkowskiej z zespołem na terenie Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z ochroną pokazu sztucznych ogni 04-09-2009 Szczegóły
959/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Piotrem Wąsikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BE-ART Piotr Wąsik na realizację techniczną, zgodnie z rajderami technicznymi (ustawienie sceny, zadaszenia, oświetlenia i nagłośnienie wraz z agregatami prądotwórczymi i obsługą) podczas koncertu z udziałem Justyny Steczkowskiej z zespołem i nagłośnienie pokazu sztucznych ogni 04-09-2009 Szczegóły
958/II/09 zawarcia aneksu do umowy nr WIL/WOD/B/IX/1/1/2/003/138/09/75 z dn. 06 lutego 2009r. 04-09-2009 Szczegóły
957/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 02-09-2009 Szczegóły
956/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Koralowej 02-09-2009 Szczegóły
955/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Starodawnej 02-09-2009 Szczegóły
954/II/09 wyrażenia zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)na wycinkę drzewa usytuowanego na dz. ew. nr 39/1 z obrębu 1-06-84 02-09-2009 Szczegóły
953/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-09-2009 Szczegóły
952/II/09 aneksu nr 2 do umowy WIL/WIR/WIL/VII/7/1/48/285/2009/30 z dnia 12.05.2009r. zawartej z firmą Profiklima stanisław Gajlewicz 11-710 Piecki Os. 35 -lecia PRL 1 lok. 27, na dostawę, instalację i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych klimatyzatorów z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a 31-08-2009 Szczegóły
951/II/09 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2011-2012 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe