Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
820/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Arbuzowej 21-05-2009 Szczegóły
819/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Zaściankowej 21-05-2009 Szczegóły
818/II/09 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla użytkowników wieczystych, którzy złożyli wniosek o udzielenie takiej bonifikaty 21-05-2009 Szczegóły
817/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w zakresie działu 801-Oświata i wychowanie oraz działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 21-05-2009 Szczegóły
816/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-05-2009 Szczegóły
815/II/09 zawarcia z firmą SUW Service umowy na zakup i zamontowanie pompy głębinowej G.C.O.03+SM6-5,5/380 Hydro Vacum w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-05-2009 Szczegóły
814/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane "remont Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie - II etap" w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 20-05-2009 Szczegóły
813/II/09 zawarcia umowy z Kancelarią Adwokacką Joanna Jakubowska-Siwko na wykonanie opracowania zawierającego analizę i ocenę prawną oraz doradztwo prawne w obszarze działalności spółki WODROL Pruszków S.A. na terenie Dzielnicy Wilanów 20-05-2009 Szczegóły
812/II/09 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków celem zawarcia umów na organizację koncertu z okazji 20. rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce w dniu 5 czerwca 2009 roku 20-05-2009 Szczegóły
811/II/09 rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 19.627 zł p. Marii Gołąbek wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień złożenia wniosku na kwotę 174,76 zł 20-05-2009 Szczegóły
810/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-05-2009 Szczegóły
809/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 w Warszawie 13-05-2009 Szczegóły
808/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: "Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r. 13-05-2009 Szczegóły
807/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2009r." 13-05-2009 Szczegóły
806/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Koralowej 13-05-2009 Szczegóły
805/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Montaż i dostawa nowych barier energochłonnych-stalowych przy ul. Orszady 12-05-2009 Szczegóły
804/II/09 zawarcia umowy z firmą "Zakład Budownictwa Ogólnego" na remont dachu budynku zespołu garażowego Nr 3 - boksy od 41 do 66 przy Al. Wilanowskiej w Warszawie 12-05-2009 Szczegóły
803/II/09 przyjęcia projektu zmian z tabelach XV/1, XV/2, XV/3, XV/6 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 12-05-2009 Szczegóły
802/II/09 zawarcia aneksu do umowy nr WIL/WOD/B/IX/1/1/2/003/138/09/75 z dn. 06 lutego 2009r. 11-05-2009 Szczegóły
801/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 11-05-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe