Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
840/II/09 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów w 2009 roku 03-06-2009 Szczegóły
839/II/09 umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2009 rok 03-06-2009 Szczegóły
838/II/09 zmiany planów finansowych na 2009 rok publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 03-06-2009 Szczegóły
837/II/09 zawarcia z firmą Grupa Ergo Sp. z o.o. umowy na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Zniwelowanie wystąpienia ryzyka powodziowego w centralnej i południowej części Dzielnicy Wilanów poprzez remont i budowę urządzeń wodnych melioracji szczegółowych w zlewni Rowu V w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Skarpą Warszawską" z terminem realizacji do dnia 15.06.2009r. na kwotę 14 030,00 zł brutto. 29-05-2009 Szczegóły
836/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Gąsek 29-05-2009 Szczegóły
835/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Wycieczka 29-05-2009 Szczegóły
834/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Biwakowej 29-05-2009 Szczegóły
833/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 29-05-2009 Szczegóły
832/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Drewny 29-05-2009 Szczegóły
831/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Vogla 29-05-2009 Szczegóły
830/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-05-2009 Szczegóły
829/II/09 wyrażenia zgody na spisanie na dochody m.st. Warszawy kwoty w wysokości 9900,00 zł stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 569/46/IT/02 zawartej w dniu 01.07.2002 roku z P.U.-P-H. "ELTEX" T.R. 27-05-2009 Szczegóły
828/II/09 wyrażenia zgody na spisanie na dochody m.st. Warszawy kwoty 28481 zł wynikającej z tytułu realizacji umowy z dnia 12.06.2000r. zawartej przez ówczesną Gminę Warszawa-Wilanów z firmą PAMAR 27-05-2009 Szczegóły
827/II/09 wyrażenia zgody na spisanie na dochody m.st. Warszawy kwoty 8857 zł wynikającej z tytułu realizacji umowy z dnia 14.12.2001r. zawartej przez ówczesną Gminę Warszawa-Wilanów z firmą EKOLAND Sp. z o.o. 27-05-2009 Szczegóły
826/II/09 wyrażenia zgody na spisanie na dochody m.st. Warszawy kwoty 30 000 zł wynikającej z tytułu realizacji umowy z dn. 20.10.2005r. 27-05-2009 Szczegóły
825/II/09 wyrażenia zgody na spisanie na dochody m.st. Warszawy kwoty 1 204 zł wynikającej z tytułu realizacji umowy z dnia 1997r. zawartej przez ówczesną Gminę Warszawa-Wilanów z firmą KRETPOL Sp. z.o.o 27-05-2009 Szczegóły
824/II/09 oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres 1 roku, położonej przy ul. Rosochatej 27-05-2009 Szczegóły
823/II/09 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 30 maja 2009r. w godzinach 11.00-18.00 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 27-05-2009 Szczegóły
822/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie-II etap 21-05-2009 Szczegóły
821/II/09 wykonania usługi polegającej na dostarczeniu zepsutej pompy GRUNDFOS do jedynego w Warszawie autoryzowanego punktu naprawy, przez firmę ENERGO-WAC Wacław Bąk, 05-520 Konstancin Jeziorna, Czernidła 28, oraz montażu sprawnej pompy na przepompowni ścieków na ul. Jarej róg Sytej 21-05-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe