Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
878/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pierwszego wyposażenia w postaci kompletu mebli oraz sprzętu do dwóch pracowni językowych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z montażem 26-06-2009 Szczegóły
877/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na realizację programu "Lato w Mieście 2009" w Dzielnicy Wilanów 26-06-2009 Szczegóły
876/II/09 przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów 26-06-2009 Szczegóły
875/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania na: Montaż i dostawę nowych barier energochłonnych-stalowych przy ul. Orszady 24-06-2009 Szczegóły
874/II/09 zawarcia umowy z firmą ENERGO-WAC Wacław Bąk, Czernidła 28, 05-520 Konstancin Jeziorna, na wykonanie budowy przewodu ciśnieniowego z rur PVC o średnicy zewn. 160mm o długości 17 m w ul. Jarej z włączeniem do istniejącej komory rozprężnej wraz ze studzienką czyszczakową o średnicy 1,0m, będącego I etapem przełączenia tymczasowej przepompowni ścieków przy ul. Jarej do Kolektora Zawadowskiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 24-06-2009 Szczegóły
873/II/09 zawarcia umowy z firmą ORTO PLUS lift na dostawę. montaż i uruchomienie platformy przyschodowej z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a 24-06-2009 Szczegóły
860/II/09 skorzystania z prawa pierwokupu działki ewidencyjnej nr 2/42 z obrębu 1-10-37 położonej przy ulicy Ks. Prymasa Augusta Hlonda 16-06-2009 Szczegóły
872/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 24-06-2009 Szczegóły
871/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 24-06-2009 Szczegóły
870/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadań z zakresu II głównego kierunku działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2009 - pomoc psychologiczna i prawna 24-06-2009 Szczegóły
869/II/09 wyboru ofert pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów w 2009 roku nadesłanych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów ogłoszony uchwałą nr 758/II/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku przez Zarząd Dzielnicy Wilanów 24-06-2009 Szczegóły
868/II/09 skorygowania i określenia obowiązującej opłaty rocznej na 2009r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów objętych księgami wieczystymi 24-06-2009 Szczegóły
867/II/09 odmówienia udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie Dzielnicy Wilanów - na 2009 rok 24-06-2009 Szczegóły
866/II/09 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów- na 2009 rok 24-06-2009 Szczegóły
865/II/09 dostawy tonerów i atramentów do drukarek, kopiarek i faksów 24-06-2009 Szczegóły
864/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-06-2009 Szczegóły
863/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: Remont w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie - II etap 17-06-2009 Szczegóły
862/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 w Warszawie 17-06-2009 Szczegóły
861/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Lato w Mieście 2009" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 22 czerwca do 21 sierpnia 2009 roku 16-06-2009 Szczegóły
860/II/09 wybudowania jednostki edukacyjnej na działce ewidencyjnej nr 2/42 z obrębu 1-10-37 położonej przy ulicy Ks. Prymasa Augusta Hlonda 16-06-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe