Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
994/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Robertem Grzendą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MIX SPORT na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych w dniach 06 października 2009 roku i 08 października 2009 roku 30-09-2009 Szczegóły
993/II/09 wykonania 300 sztuk kalendarzy trójdzielnych na rok 2010 30-09-2009 Szczegóły
992/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-09-2009 Szczegóły
991/I/09 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w przedmiocie wyposażenia w majątek Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy, ul. Bracka 18/15, 00-028 Warszawa, który został wbudowany i jest częścią monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy 25-09-2009 Szczegóły
990/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Wycieczka 25-09-2009 Szczegóły
989/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Dobrodzieja 25-09-2009 Szczegóły
988/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Dorotą Rudzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.W. PANEL z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 17 m.11a, na wykonanie opracowania kart ewidencji obiektów upamiętniających w Dzielnicy Wilanów 23-09-2009 Szczegóły
987/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz programów promowania zdrowego stylu życia w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów od dnia 1 października 2009r. do dnia 4 grudnia 2009r. 23-09-2009 Szczegóły
986/II/09 zatwierdzenia programu "Sport 50 Plus" w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 18-09-2009 Szczegóły
985/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: Wykonanie przebudowy ul. St. Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami i elementami infrastruktury podziemnej oraz budową tymczasowej toalety publicznej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" 18-09-2009 Szczegóły
984/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-09-2009 Szczegóły
983/II/09 zawarcia z MJM Wila-Vet Lecznicą Weterynaryjną s.c. umowy na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Dzielnicy Wilanów w okresie od 21.09.2009r. do 22.12.2009r. na kwotę 13 391,05 zł brutto 16-09-2009 Szczegóły
982/II/09 wyrażenia zgody na wykonanie dodatku informacyjno-promocyjnego w gazecie codziennej "Super Express" w wydaniu warszawskim 16-09-2009 Szczegóły
981/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Koralowej 16-09-2009 Szczegóły
980/II/09 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego planowanych przychodów i wydatków za 2009 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych 10-09-2009 Szczegóły
979/II/09 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2008 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych 10-09-2009 Szczegóły
978/II/09 zawarcia umowy z panem Władysławem Świder prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: B-4 Przedsiebiorstwo Budowlane na wykonanie 5-letnich przeglądów stanu technicznego czterech komunalnych budynków mieszkalnych w Dzielnicy Wilanów łącznie z przeglądem gazowym wraz z protokołem pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz rocznego przeglądu stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Radosnej 11 10-09-2009 Szczegóły
977/II/09 wyrażenia zgody na realizację w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 programu "Od zabawy do sportu" w okresie od 14 września do 11 grudnia 2009 roku 10-09-2009 Szczegóły
976/II/09 wyrażenia zgody na realizację w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w okresie: 14 września-12 grudnia 2009 roku 10-09-2009 Szczegóły
975/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Sportowe Zajęcia Pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie: 14 września-12 grudnia 2009 rok 10-09-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe