Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1056/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: Sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 06-11-2009 Szczegóły
1055/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-11-2009 Szczegóły
1054/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/22/27/182/5/2009/15 z Panem Preiss (firma PREBUD) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Przyczółkowej. 04-11-2009 Szczegóły
1053/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na uzupełniające roboty budowlane na: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wilanów 04-11-2009 Szczegóły
1052/II/09 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie: Zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 8 czerwca 2009 r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/2/B/III/1/1/3/B/III/1/3/B/III/1/5/306/20/2009 pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2010r. 04-11-2009 Szczegóły
1051/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-11-2009 Szczegóły
1050/II/09 zawarcia umowy z firmą "Zakład Budownictwa Ogólnego" na wykonanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb magazynu Biblioteki Publicznej przy ul. Radosnej 11 30-10-2009 Szczegóły
1049/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: zamówienie uzupełniające do umowy z dnia 8 czerwca 2009r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/2/B/III/1/1/3/B/III/1/3/B/III/1/5/306/20/2009 pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2010r. 30-10-2009 Szczegóły
1048/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw na potrzeby klasy "O" przy Z.SZ. nr 79 ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 30-10-2009 Szczegóły
1047/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy) oraz ulicy Urodzajnej wraz z budową odwodnienia" 30-10-2009 Szczegóły
1046/II/09 zawarcia umowy na adaptację typowego projektu opracowanego na potrzeby programu "Moje Boisko-Orlik 2012" na część działki ewidencyjnej nr 2/100 z obrębu 1-10-37, położonej przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej (dawny odcinek ul. Zdrowej) w celu realizacji zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" 30-10-2009 Szczegóły
1045/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie bieżących remontów dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wilanów 30-10-2009 Szczegóły
1044/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z "Status" A. Król na opracowanie ochrony przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Przyczółkowej w Warszawie 30-10-2009 Szczegóły
1043/II/09 zawarcia z firmą PREBUD Janusz Preiss umowy na wykonanie projektu wykonawczego na zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego pomiędzy ulicami Czekoladową i Przyczółkową w Warszawie, na kwotę 6 283,00 zł brutto, z terminem realizacji-4 tygodnie od daty podpisania umowy 30-10-2009 Szczegóły
1042/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie usług uzupełniających dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 w Dzielnicy Wilanów w terminie od 09 listopada 2009r. do 09 lipca 2010r." 30-10-2009 Szczegóły
1041/II/09 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 30-10-2009 Szczegóły
1040/II/09 przyjęcia informacji z wykonania budżetu m.st. Warszawy za III kwartały 2009 roku, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-10-2009 Szczegóły
1039/II/09 zawarcia z firmą LORMAX Małecki Bogdan umowy na wykonanie opaski podwójnej z kiszki faszynowej o śr 20 cm na długości 150 mb na rowie melioracyjnym nr V-16, wchodzącym w skład Obiektu Powsin V, zlokalizowanym przy ul. Potułkały w Warszawie, na kwotę 9 760,00 zł brutto, z terminem realizacji - 3 tygodnie od daty podpisania umowy 27-10-2009 Szczegóły
1038/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania, na uzupełniające usługi dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 w Dzielnicy Wilanów w terminie od 9 listopada 2009r. do 9 lipca 2010r." 27-10-2009 Szczegóły
1037/II/09 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 8 czerwca 2009r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/2/B/III/1/1/3/B/III/1/3/B/III/1/5/306/20/2009 pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów- w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2010r. 23-10-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe