Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
937/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą METROPROJEKT na wykonanie dodatkowych map z projektem podziału niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy Zdrowej na odcinku al. Wilanowska-droga L4 12-08-2009 Szczegóły
936/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Budowę pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie 12-08-2009 Szczegóły
935/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-08-2009 Szczegóły
934/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane do umowy na "Remont Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie-II etap" w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 10-08-2009 Szczegóły
933/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na uzupełniające roboty budowlane do umowy na "Remont Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie-II etap" w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 07-08-2009 Szczegóły
932/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Krzysztofem Tejchmanem prowadzącym firmę "AUTEL" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 9/11 na wykonanie zintegrowania istniejącego systemu monitoringu szkoły z 5 dodatkowymi kamerami, rejestratorem z funkcją multipleksera 16-kanałowego i wykonanie niezbędnej instalacji w nowo wybudowanej kondygnacji przebudowanego poddasza w Zespole Szkół przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie w ramach zadania "ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26-adaptacja strychu 07-08-2009 Szczegóły
931/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą 4 Trees-Architektura Krajobrazu na opracowanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem dla ulicy Zdrowej 07-08-2009 Szczegóły
929/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z Panem Krzysztofem Milewskim zam.................. 07-08-2009 Szczegóły
928/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 07-08-2009 Szczegóły
927/II/09 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 w Dzielnicy Wilanów" 06-08-2009 Szczegóły
926/II/09 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w przedmiocie wyposażenia w majątek ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 06-08-2009 Szczegóły
925/II/09 rozpatrzenia wniosku o zamianę lokali pomiędzy Panią Krystyną Stolarczyk a Państwem Andrzejem i Wandą Przygodzkimi w ramach zamiany lokali między stronami 06-08-2009 Szczegóły
924/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 06-08-2009 Szczegóły
923/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy WIL/WIR/I/WIL/I/1/13/26/181/3/2009/14 zawartej z firmą Metroprojekt na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej 06-08-2009 Szczegóły
922/II/09 Aneksu do umowy Nr 18/2008 z dnia 02 września 2008r-udostępnienia gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej 06-08-2009 Szczegóły
921/II/09 zmiany planów finansowych na 2009 rok publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 06-08-2009 Szczegóły
920/II/09 rozłożenia na raty zaległości podatkowych za III i IV ratę podatku od nieruchomości za 2008r. oraz I i II ratę podatku od nieruchomości za 2009r. wraz z odsetkami za zwłokę i opłatę prolongacyjną Panu Arkadiuszowi Żak za nieruchomość... 06-08-2009 Szczegóły
919/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r.,w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-08-2009 Szczegóły
918/II/09 zawarcia umowy z firmą Image Recording Solutions Sp. z o.o. na zakup pierwszego wyposażenia w postaci rzutnika multimedialnego oraz systemu nagłaśniającego do sali audiowizualnej zlokalizowanej w przebudowanym poddaszu w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 30-07-2009 Szczegóły
917/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-07-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe