Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1070/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 18-11-2009 Szczegóły
1069/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-11-2009 Szczegóły
1068/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/6/25/180/2/2009/13 z firmą Vertikal na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulic: Biwakowej, Rzodkiewki oraz oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis –Rzodkiewki w ramach zadania pn.: „Budowa dróg gminnych w tym wykupy”. 16-11-2009 Szczegóły
1067/II/09 zawarcia z firmą ASTER-PARK L. Ozimkowska, J. Wojtatowicz umowy na: 1)aktualizację projektu wykonawczego dotyczącego modernizacji zagospodarowania zachodniego nabrzeża Jeziora Powsinkowskiego w Warszawie, na podstawie opracowania sporządzonego przez firmę ASTER-PARK w 2001 roku, na terenie obejmującym obszar pomiędzy brzegiem jeziora i istniejącymi ogrodzeniami posesji usytuowanych przy ulicy Europejskiej, 2)wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przyległego do istniejącego ciągu spacerowego między istniejącymi ogrodzeniami i granicą działki ewidencyjnej nr 181 wraz z aktualizacją sposobu zagospodarowania dzierżawionego terenu, na którym znajduje się punkt gastronomiczny 13-11-2009 Szczegóły
1066/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą BUDOKOR Włocławek, ul. Długa 10, 87-800 Włocławek na naprawę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku wody uzdatnionej i budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w Powsinie 13-11-2009 Szczegóły
1065/II/09 zawarcia umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno budowlanej w ramach zadania pn.: "Z.S. nr 79 ul. Wiertnicza 26-budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym w Warszawie" 13-11-2009 Szczegóły
1064/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych od dnia 01.01.2010 do 31 grudnia 2010r. 13-11-2009 Szczegóły
1063/II/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: 1). zakup i dostawa skanera wielkoformatowego A0, 2). zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3, 3). zakup i dostawa 9 komputerów - stacji roboczych oraz 9 monitorów LCD, na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów 13-11-2009 Szczegóły
1062/II/09 zawarcia umowy z Pocztą Polską S.A. na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 16 listopada 2009r. do 31 grudnia 2009r. 13-11-2009 Szczegóły
1061/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wilanów 06-11-2009 Szczegóły
1060/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Elmex Automatyka, Bukowinski Mirosław, ul. Andersa 11, 05-501 Piaseczno na wykonanie ogrzewania elektrycznego na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 06-11-2009 Szczegóły
1059/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Dorotą Mężyk-Gębską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Koncertowa-Muzyka na organizację koncertu pt. "Znasz li ten kraj" z okazji 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 06-11-2009 Szczegóły
1058/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych w terminie od dnia 01.01.2010r. do 31 grudnia 2010r." 06-11-2009 Szczegóły
1057/II/09 zawarcia umowy z firmą "BYŚ" na wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych położonych w Dzielnicy Wilanów przy ulicach: Wiertniczej 147, Resorowej 16, Rumianej 111, Przyczółkowej 58 i Radosnej 11 06-11-2009 Szczegóły
1056/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: Sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 06-11-2009 Szczegóły
1055/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-11-2009 Szczegóły
1054/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/22/27/182/5/2009/15 z Panem Preiss (firma PREBUD) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Przyczółkowej. 04-11-2009 Szczegóły
1053/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na uzupełniające roboty budowlane na: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wilanów 04-11-2009 Szczegóły
1052/II/09 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie: Zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 8 czerwca 2009 r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/2/B/III/1/1/3/B/III/1/3/B/III/1/5/306/20/2009 pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2010r. 04-11-2009 Szczegóły
1051/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-11-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe