Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
954/II/09 wyrażenia zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)na wycinkę drzewa usytuowanego na dz. ew. nr 39/1 z obrębu 1-06-84 02-09-2009 Szczegóły
953/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-09-2009 Szczegóły
952/II/09 aneksu nr 2 do umowy WIL/WIR/WIL/VII/7/1/48/285/2009/30 z dnia 12.05.2009r. zawartej z firmą Profiklima stanisław Gajlewicz 11-710 Piecki Os. 35 -lecia PRL 1 lok. 27, na dostawę, instalację i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych klimatyzatorów z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a 31-08-2009 Szczegóły
951/II/09 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2011-2012 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2009 Szczegóły
950/II/09 spisania aneksu nr 1 do umowy nr WIL/WIR/I/V/10/2/66/390/2009/238 zawartej dnia 10.06.2009r. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla realizacji placu zabaw przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 na potrzeby klasy "O" 28-08-2009 Szczegóły
949/II/09 zawarcia umowy na sprzątanie Szkoły przy ul. Wiertniczej 26 po robotach budowlanych przed oddaniem obiektu do użytkowania w nowym roku szkolnym 25-08-2009 Szczegóły
948/II/09 zawarcia umowy z firmą ENERGO-WAC Wacław Bąk, Czernidła 28, 05-520 Konstancin Jeziorna, na demontaż przewodu ciśnieniowego z rur PCV o średnicy zewn. 160 mm o długości 63 m położonego na działce nr ew. 16, obręb geodezyjny 1-06-11, przy ul. Sytej w Wilanowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 20-08-2009 Szczegóły
947/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010r." 20-08-2009 Szczegóły
946/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 20-08-2009 Szczegóły
945/II/09 rozłożenia na raty należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 2.466,75 zł wraz z odsetkami od ww. zaległosci w kwocie 123,88 zł p. Markowi Mareckiemu 20-08-2009 Szczegóły
944/II/09 przyjęcia autopoprawki jednolitego projektu zmian w tabelach XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 20-08-2009 Szczegóły
943/II/09 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010r." 13-08-2009 Szczegóły
942/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 13-08-2009 Szczegóły
941/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Siedliskowej 13-08-2009 Szczegóły
940/II/09 przyjęcia jednolitego projektu zmian z tabelach XV/1, XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 13-08-2009 Szczegóły
939/II/09 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 12-08-2009 Szczegóły
938/II/09 akceptacji koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Wiertniczej 26, sporządzonego przez firmę BRONISZ LAND DESIGN, dla realizacji placu w ramach zadania "ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26-adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0" 12-08-2009 Szczegóły
937/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą METROPROJEKT na wykonanie dodatkowych map z projektem podziału niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy Zdrowej na odcinku al. Wilanowska-droga L4 12-08-2009 Szczegóły
936/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Budowę pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie 12-08-2009 Szczegóły
935/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-08-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe