Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1090/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania dla dodatkowych robót budowlanych na: Prace dodatkowe przy remontach bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 26-11-2009 Szczegóły
1089/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy podpisanej z firmą Metroprojekt nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/13/26/181/3/2009/14 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej. 26-11-2009 Szczegóły
1088/II/09 zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr WIL/WOD/B/IX/1/1/2/003/138/09/75 z dn. 06 lutego 2009 r. 26-11-2009 Szczegóły
1087/II/09 wyrażenia zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) - na wycinkę drzew usytuowanych na dz. ew. nr 27/2 i 29/2 z obrębu 1-10-15 26-11-2009 Szczegóły
1086/II/09 zawarcia z firmą AVIP s. c. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak umowy na wykonanie, dostarczenie i zamontowanie 2 tablic edukacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 18 grudnia 2009r. 25-11-2009 Szczegóły
1085/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5b na dodatkowe roboty budowlane: Prace dodatkowe przy remontach bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 25-11-2009 Szczegóły
1084/II/09 zawarcia umowy na dostawę, montaż, instalację i konfigurację wraz ze szkoleniem użytkowników w sposób gwarantujący bezawaryjne funkcjonowanie centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących w siedzibie odbiorcy w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a” w Warszawie 25-11-2009 Szczegóły
1083/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie wykonania progów zwalniających na terenie Dzielnicy Wilanów 25-11-2009 Szczegóły
1082/II/09 zakupu rocznej aktualizacji programu antywirusowego-NOD 32 Business Edition Suite + konsola administratora-wersja dla 150 użytkowników 25-11-2009 Szczegóły
1081/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 25-11-2009 Szczegóły
1080/II/09 zawarcia umowy z firmą "Zakład Budownictwa Ogólnego" na wykonanie remontu w budynku przy ul. Wiertniczej 147 w Warszawie 20-11-2009 Szczegóły
1079/II/09 zawarcia z firmą LORMAX Małecki Bogdan aneksu do umowy nr WIL/WOŚ/B/B/III/2/3/24/786/2009/447 z dnia 02.11.2009 r. na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 18.12.2009 r. 20-11-2009 Szczegóły
1078/II/09 wniosku Danuty i Bolesława Maćkowiak o odstąpienie przez m.st. Warszawa od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego.........bonifikacie po jej waloryzacji w związku z przeniesieniem własności przedmiotowego lokalu na rzecz Przedsiębiorstwa Rolnego Maćkowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 19-11-2009 Szczegóły
1077/II/09 zawarcia umowy na wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla budynku o powierzchni całkowitej 6263,10m2 i kubaturze 16 300,00m3, zlokalizowanego przy ul. Kolegiackiej 3C w Warszawie 19-11-2009 Szczegóły
1076/II/09 zawarcia umów z RWE Polska Spółka Akcyjna na dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej, ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej Spółka Akcyjna na dostarczanie i sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej, z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. na dostarczanie i sprzedaż wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na dostarczanie paliwa gazowego, do budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-11-2009 Szczegóły
1075/II/09 najmu w 2010r. powierzchni biurowych w budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 19-11-2009 Szczegóły
1074/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Część 1 - zakup i dostawa skanera wielkoformatowego A0, Część 2 - zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3, Część 3-zakup i dostawa 9 komputerów -stacji roboczych oraz 9 monitorów LCD, na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów 18-11-2009 Szczegóły
1073/II/09 skierowania do Rady Dzielnicy Wilanów wniosku o uruchomienie procedury utworzenia nowego przedszkola publicznego przy ul. Sytej 123 18-11-2009 Szczegóły
1072/II/09 przyjęcia propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-11-2009 Szczegóły
1071/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w dziale 801 oraz 854. 18-11-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe