Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
901/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Dostawa pierwszego wyposażenia w postaci kompletu mebli oraz sprzętu do dwóch pracowni językowych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z montażem 20-07-2009 Szczegóły
900/II/09 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 10-07-2009 Szczegóły
899/II/09 zawarcia umowy z firmą MIRAND Sp. z o.o. na wykonanie zabudowy w formie regałów wbudowanych, ściennych z konstrukcją pod montaż szyny do tablic przesuwanych, wykonanych z płyty laminowanej w kolorze piaskowym, z półkami z płyty laminowanej, z drzwiami rozwieralnymi, uchwytami chowanymi w grubości płyty w kolorze chrom satyna w ramach pierwszego wyposażenia do trzech sal lekcyjnych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z dostawą i montażem 10-07-2009 Szczegóły
898/II/09 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów - na 2009 rok 10-07-2009 Szczegóły
897/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Zdrowej 10-07-2009 Szczegóły
896/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Petyhorskiej 10-07-2009 Szczegóły
895/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Dobrodzieja 10-07-2009 Szczegóły
894/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Calowej 10-07-2009 Szczegóły
893/II/09 umorzenia zaległości podatkowej za III i IV ratę podatku za 2008r. i I ratę podatku za rok 2009r. wraz z odsetkami Panu Andrzejowi Augustyniakowi 10-07-2009 Szczegóły
892/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 10-07-2009 Szczegóły
930/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzupełniające roboty budowlane do umowy na "Remont Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie - II etap" w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 07-08-2009 Szczegóły
891/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Dostawa pierwszego wyposażenia w postaci kompletu mebli oraz sprzętu do dwóch pracowni językowych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z montażem 03-07-2009 Szczegóły
890/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie przebudowy ul. St. Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami i elementami infrastruktury podziemnej oraz budową tymczasowej toalety publicznej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" 03-07-2009 Szczegóły
889/II/09 przekazania do realizacji uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009r. 03-07-2009 Szczegóły
888/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy projektowanej ul. Rzeczpospolitej 03-07-2009 Szczegóły
887/II/09 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 01-07-2009 Szczegóły
886/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 30-06-2009 Szczegóły
885/II/09 zawarcia z firmą Zakład Urządzania i Utrzymywania Zieleńców "Naturovita" Leszek Matacz, umowy na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej trzech drzew (robinii akacjowej i 2 świerków pospolitych) w tym: ekspertyzę stanu technicznego, ekspertyzę stanu zdrowotnego, sprecyzowanie możliwości zastosowania środków zapobiegawczych przed pogarszaniem się stanu technicznego i zdrowotnego drzew wraz z oceną ich skuteczności oraz analizę wartości przyrodniczych i dekoracyjnych drzew oraz wpływu na stan środowiska i estetykę otoczenia w przypadku ich wycięcia na kwotę 3 660,00 zł brutto 30-06-2009 Szczegóły
884/II/09 zawarcia z firmą SUW Service umowy na zakup i zainstalowanie rur pompowych, remont i wymianę głowicy studni oraz serwis pompy głębinowej G.C.O.O3+SM6-5,5/380 Hydro Vacum w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na kwotę 8 311,86 zł brutto 30-06-2009 Szczegóły
883/II/09 skorygowania i określenia obowiązującej wysokości opłaty rocznej na 2009r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów stanowiących działki ewidencyjne o numerach: nr 200 oraz nr 203 z obrębu 1-05-38 o łącznej powierzchni 461 m2 dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilanów Segmenty" 30-06-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe