Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1110/II/09 zawarcia z firmą AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. aneksu do umowy ubezpieczenia na ubezpieczenie budynku użytkowego należącego do zasobu m.st. Warszawy położonego na terenie Dzielnicy Wilanów przy ulicy Przyczółkowej 27a. 03-12-2009 Szczegóły
1109/II/09 zawarcia umowy na całodobową ochronę wyposażenia obiektu i budynku wraz z przyległym terenem przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie w terminie 03-31 grudzień 2009r. w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a” w Warszawie 03-12-2009 Szczegóły
1108/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Część 2:Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3, 03-12-2009 Szczegóły
1107/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: wykonanie progów zwalniających na terenie Dzielnicy Wilanów 02-12-2009 Szczegóły
1106/II/09 zawarcia z Agencją Ochrony Skorpion Security umowy dotyczącej ochrony dwóch budynków zdrojowych usytuowanych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Lentza/ Wiertnicza i Królowej Marysieńki/ Łowcza, będących we władaniu Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, w okresie od 01.01. do 31.12.2010 r., na kwotę 22 282,08 zł brutto 02-12-2009 Szczegóły
1105/II/09 zawarcia z firmą SUW Service umowy na przeprowadzenie pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody oraz ich odnotowania - w studni przy ul. Królowej Marysieńki na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dnia 15 grudnia 2009 r., z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2009 r., na kwotę 8 784,00 zł brutto. 02-12-2009 Szczegóły
1104/II/09 zawarcia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. umowy na odprowadzanie wody popłucznej z nieruchomości położonej przy ul. Lentza – ujęcie wody oligoceńskiej w okresie od 01.01. do 31.12.2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1103/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tadeuszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORGANIZACJA IMPREZ na przeprowadzenie I Wilanowskiej Olimpiady Sześciolatków na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w dniu 10 grudnia 2009 roku. 02-12-2009 Szczegóły
1102/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tadeuszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORGANIZACJA IMPREZ na przeprowadzenie VII Międzyprzedszkolnego Turnieju Mikołajkowego na terenie Przedszkola Nr 56 „Wesołe Kubusie” przy ul. Gubinowskiej 28/30 w dniu 04 grudnia 2009 roku. 02-12-2009 Szczegóły
1101/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z adwokatem Leszkiem Zgutka, prowadzącym Kancelarię Adwokacką w celu wykonania czynności polegającej na zastępstwie procesowym na rzecz m.st. Warszawy przed sądem pierwszej instancji. 02-12-2009 Szczegóły
1100/II/09 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów do 30 listopada 2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1099/II/09 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 02-12-2009 Szczegóły
1098/II/09 podpisania umowy na czyszczenie instalacji wentylacyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 02-12-2009 Szczegóły
1097/II/09 zawarcia umowy na comiesięczną konserwację platformy schodowej typu V64 służącej do transportu osób niepełnosprawnych zainstalowanej przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1096/II/09 zawarcia umowy na doręczanie przez Pocztę Polską adresatowi w kraju określonej kwoty pieniężnej wskazanej przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1095/II/09 zawarcia umowy na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przez Pocztę Polską osobom wskazanym przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1094/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia dodatkowego na: Prace dodatkowe przy remontach bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 30-11-2009 Szczegóły
1093/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Część 3:Zakup i dostawa 9 komputerów -stacji roboczych oraz 9 monitorów LCD, na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów 30-11-2009 Szczegóły
1092/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-11-2009 Szczegóły
1091/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Wykonanie progów zwalniających na terenie Dzielnicy Wilanów 26-11-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe