Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
866/II/09 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów- na 2009 rok 24-06-2009 Szczegóły
865/II/09 dostawy tonerów i atramentów do drukarek, kopiarek i faksów 24-06-2009 Szczegóły
864/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-06-2009 Szczegóły
863/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: Remont w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie - II etap 17-06-2009 Szczegóły
862/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 w Warszawie 17-06-2009 Szczegóły
861/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Lato w Mieście 2009" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 22 czerwca do 21 sierpnia 2009 roku 16-06-2009 Szczegóły
860/II/09 wybudowania jednostki edukacyjnej na działce ewidencyjnej nr 2/42 z obrębu 1-10-37 położonej przy ulicy Ks. Prymasa Augusta Hlonda 16-06-2009 Szczegóły
859/II/09 wyrażenia zgody na wstrzymanie dokonania zmian we wniosku Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z maja br. w załączniku inwestycyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z zastrzeżeniem: przeniesienia kwoty 250.000 zł z zadania C/WIL/I/1/12 - Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem na zadanie nr C/WIL/VII/7/1 - Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w celu dokończenia wyposażenia obiektu 16-06-2009 Szczegóły
858/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z firmą "KIPP Projekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej po przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie 16-06-2009 Szczegóły
857/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów" 16-06-2009 Szczegóły
856/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Montaż i dostawa nowych barier energochłonnych-stalowych przy ul. Orszady 10-06-2009 Szczegóły
855/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I - Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII, Część II - Obiekt Powsinek, Rów Natoliński 10-06-2009 Szczegóły
854/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: Roboty budowlane dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zepole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 10-06-2009 Szczegóły
853/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z firmą "KIPP Projekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej po przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie (dawna nazwa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9) 10-06-2009 Szczegóły
852/II/09 naprawy uszkodzonej pompy GRUNDFOS z tymczasowej przepompowni ścieków na ul. Jarej róg Sytej przez serwis GRUNDSERWIS, 01-202 Warszawa, ul. Jaktorowska 3/5 10-06-2009 Szczegóły
851/II/09 rozpatrzenia wniosku o zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009r. 10-06-2009 Szczegóły
850/II/09 skreślenia pani Katarzyny Kubiak z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 10-06-2009 Szczegóły
849/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-06-2009 Szczegóły
848/II/09 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla realizacji placu zabaw przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 na potrzeby klasy "O" w ramach zadania "ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26- adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "O" 05-06-2009 Szczegóły
847/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z firmą "AQUA-INWEST" Sp. z o.o., na nadzór autorski w branżach architektonicznej, sanitarnej, obejmującej instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe wraz z kotłownią oraz wentylacji mechanicznej, technologii kuchni, elektronicznej, drogowej oraz zieleniarskiej, dla realizacji zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie" 05-06-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe