Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
919/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r.,w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-08-2009 Szczegóły
918/II/09 zawarcia umowy z firmą Image Recording Solutions Sp. z o.o. na zakup pierwszego wyposażenia w postaci rzutnika multimedialnego oraz systemu nagłaśniającego do sali audiowizualnej zlokalizowanej w przebudowanym poddaszu w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 30-07-2009 Szczegóły
917/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-07-2009 Szczegóły
916/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok-tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 30-07-2009 Szczegóły
915/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy Nr WIL/WIR/VIII/5/2/80/432/29/2009/44 z dnia 29 czerwca 2009r. zawartej z firmą POLCOURT S.A., na wykonanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 w Warszawie 28-07-2009 Szczegóły
914/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-07-2009 Szczegóły
913/II/09 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków celem zawarcia umowy z Piotrem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FONPOL Piotr Sadowski na oświetlenie, nagłośnienie i projekcje mulimedialne koncertu "Ślad Pamięci" z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 2 sierpnia 2009 roku 23-07-2009 Szczegóły
912/II/09 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków celem zawarcia umów na organizację koncertu "Ślad Pamięci" z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 2 sierpnia 2009 roku 23-07-2009 Szczegóły
911/II/09 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2009 roku w zakresie dochodów i wydatków bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-07-2009 Szczegóły
910/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Starodawnej 22-07-2009 Szczegóły
909/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Gąsek 22-07-2009 Szczegóły
908/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 22-07-2009 Szczegóły
907/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Podgrzybków 22-07-2009 Szczegóły
906/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 22-07-2009 Szczegóły
905/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 22-07-2009 Szczegóły
904/II/09 zawarcia umowy z firmą PRI-ESTAKADA Magdalena Dąbrowska na wykonanie dokumentacji uproszczonej dla zadania p.n. "Przebudowa ulicy Prętowej (na odc. do ul. Ruczaj do ul. Rosy)" 20-07-2009 Szczegóły
903/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Sytej 20-07-2009 Szczegóły
902/II/09 wyrażenia zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) - na wycinkę drzew usytuowanych na dz. ew. nr 6/4 z obrębu 1-10-26 20-07-2009 Szczegóły
901/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Dostawa pierwszego wyposażenia w postaci kompletu mebli oraz sprzętu do dwóch pracowni językowych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z montażem 20-07-2009 Szczegóły
900/II/09 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 10-07-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe