Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1149/II/09 sprawie uznania dnia 27.07.2009r. za termin wykonania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Nowokabackiej, realizowanej na podstawie umowy nr WIL/WIR/I/ WIL/I/1/2/142/786/45/2008/78 przez firmę COPLAN Polska. 18-12-2009 Szczegóły
1148/II/09 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2010 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-12-2009 Szczegóły
1147/II/09 zakupu serwera Lenovo ThinkServer RD210 oraz dodatkowych akumulatorów - APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack do zasilacza awaryjnego APC Smart – UPS RT 10 000 17-12-2009 Szczegóły
1146/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 17-12-2009 Szczegóły
1145/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie 31.12.2009r. –31.01.2010 r. 17-12-2009 Szczegóły
1144/II/09 zawarcia umowy z Polcourt Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia budynku socjalno-szatniowego kompleksu sportowego zrealizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Warszawie przy ul. Sytej 123. 14-12-2009 Szczegóły
1143/II/09 zawarcia umowy z firmą MERIDA Sp. z o.o. ul. Municypalna 47, 02-281 Warszawa na dostawę pierwszego wyposażenia do toalet w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. 14-12-2009 Szczegóły
1146/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 14-12-2009 Szczegóły
1142/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą BUDOKOR Włocławek Sp. z o.o. ul. Długa 10, 87-800 Włocławek na prace naprawcze ogrodzenia przy ul. St. Kostki Potockiego/Kolegiackiej w Warszawie. 14-12-2009 Szczegóły
1141/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 14-12-2009 Szczegóły
1140/II/09 dostawy jednej licencji programu Adobe Flash CS4 Professional, jednej licencji programu Adobe Ilustrator CS4 oraz jednej licencji programu Adobe Photoshop CS4 14-12-2009 Szczegóły
1139/II/09 dostawy 8 monitorów 17” LCD na potrzeby pracowników Urzędu Dzielnicy Wilanów 14-12-2009 Szczegóły
1138/II/09 zawarcia umowy na dostawę prasy do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 14-12-2009 Szczegóły
1137/II/09 zawarcia umowy na monitoring prasy dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 14-12-2009 Szczegóły
1136/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów surowcowych z budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 14-12-2009 Szczegóły
1135/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie od 17 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r. 14-12-2009 Szczegóły
1134/II/09 zawarcia umowy z firmą P.P.H.U.”Anbit” Anna Szczechura na dostawę, rozdzielaczy działowych i alfabetycznych z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia biblioteki w budynku przy ul.Przyczółkowej 27a. 11-12-2009 Szczegóły
1133/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługi uzupełniające na:Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie 31.12.2009r.-31.01.2010 r. 11-12-2009 Szczegóły
1132/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 11-12-2009 Szczegóły
1131/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Anetą Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PRESTIGE SPORT MIECZKOWSKA ANETA na zakup wyposażenia siłowni w Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej przy ul. Uprawnej 9/17. 11-12-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe