Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1017/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę dotyczącą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy) oraz ulicy Urodzajnej wraz z budową odwodnienia" 14-10-2009 Szczegóły
1016/II/09 przyznania dodatkowych środków w planie wydatków majątkowych na rok 2010 na budowę drugiego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy kompleksu boisk sportowych w ramach realizacji programu "Moje Boisko-Orlik 2012" 14-10-2009 Szczegóły
1015/II/09 przyjęcia autopoprawki jednolitego projektu zmian w tabeli XV/2 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 14-10-2009 Szczegóły
1014/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą:budowa placu zabaw na potrzeby klasy "O" przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertniczej w Warszawie 09-10-2009 Szczegóły
1013/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od października 2009r. do grudnia 2009r. 08-10-2009 Szczegóły
1012/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 08-10-2009 Szczegóły
1011/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Petyhorskiej 08-10-2009 Szczegóły
1010/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 08-10-2009 Szczegóły
1009/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Starodawnej 08-10-2009 Szczegóły
1008/II/09 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3, XV/6 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 08-10-2009 Szczegóły
1007/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru ofery najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą:"Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010r." 06-10-2009 Szczegóły
1006/II/09 zawarcia z Budowlaną Spółdzielnią Piaseczno umowy na usunięcie awarii sieci wodociągowej (wykonanej z rur polietylenowych HDPE DN 63 do wodociągów ciśnieniowych) w okolicy skrzyżowania ulic Wandy Rutkiewicz i Resorowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na kwotę 6 905,20 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 19.10.2009r. 06-10-2009 Szczegóły
1005/II/09 zawarcia z firmą MELWODPROJEKT Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Usługowe Wodnych Melioracji Wodociągów i Kanalizacji umowy na wykonanie projektu wykonawczego na remont budowli melioracyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych (przepustów i rowów) w celu zachowania ich funkcji w zlewni rowu VII zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pomiędzy ul. Łukasza Drewny a Jeziorem Lisowskim na kwotę 53 680,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 23.11.2009r. 06-10-2009 Szczegóły
1004/II/09 zawarcia z firmą POLSUPER Sp. z o.o. umowy na odbiór, załadunek i transport odpadów wielogabarytowych (starych mebli, dywanów itp.) z terenu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na kwotę 53 500,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 14.12.2009r. 06-10-2009 Szczegóły
1003/II/09 zawarcia z firmą Pabemia Sp. z o.o. umowy na zakup karmy dla kotów na kwotę 5 791,91 zł brutto 06-10-2009 Szczegóły
1002/II/09 umorzenia i zwrotu odsetek Panu Wiesławowi Antolak, wpłaconych dnia 16.07.2009r. z tytułu podatku od nieruchomości 06-10-2009 Szczegóły
1001/II/09 zawarcia aneksu do umowy z firmą KOZAK-Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe nr WIL/WIR/B/B/I/2/1/1/6/91/2009/54 na czyszczenie studzienek chłonnych oraz studzienek ściekowych na terenie Dzielnicy Wilanów dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 8 800,00 brutto oraz rozszerzenia zakresu o czyszczenie separatorów 02-10-2009 Szczegóły
1000/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych dla placówek przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie dla zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 02-10-2009 Szczegóły
999/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zakresu realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od października do listopada 2009r. 01-10-2009 Szczegóły
998/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą:"Przebudowa nawierzchni ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy) oraz ulicy Urodzajnej wraz z budową odwodnienia" 30-09-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe