Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
980/II/09 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego planowanych przychodów i wydatków za 2009 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych 10-09-2009 Szczegóły
979/II/09 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2008 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych 10-09-2009 Szczegóły
978/II/09 zawarcia umowy z panem Władysławem Świder prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: B-4 Przedsiebiorstwo Budowlane na wykonanie 5-letnich przeglądów stanu technicznego czterech komunalnych budynków mieszkalnych w Dzielnicy Wilanów łącznie z przeglądem gazowym wraz z protokołem pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz rocznego przeglądu stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Radosnej 11 10-09-2009 Szczegóły
977/II/09 wyrażenia zgody na realizację w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 programu "Od zabawy do sportu" w okresie od 14 września do 11 grudnia 2009 roku 10-09-2009 Szczegóły
976/II/09 wyrażenia zgody na realizację w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w okresie: 14 września-12 grudnia 2009 roku 10-09-2009 Szczegóły
975/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Sportowe Zajęcia Pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie: 14 września-12 grudnia 2009 rok 10-09-2009 Szczegóły
974/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-09-2009 Szczegóły
973/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/6/180/2/2009/13 z firmą Vertikal na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulic: Biwakowej, Rzodkiewki oraz oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis-Rzodkiewki w ramach zadania pn.: "Budowa dróg gminnych w tym wykupy" 08-09-2009 Szczegóły
972/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę mebli biurowych z przeznaczeniem dla nowej siedziby Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a w Warszawie w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 08-09-2009 Szczegóły
971/II/09 akceptacji koncepcji projektu remontu pomieszczeń na potrzeby klasy "O" w Szkole Podstawowej nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 08-09-2009 Szczegóły
970/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Waldemarem Kobusem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą m2000 na organizację X Turnieju Squash'a rozgrywanego w ramach DNI WILANOWA w dniach 12 i 13 września 2009 roku 08-09-2009 Szczegóły
969/II/09 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów na 2009 rok 08-09-2009 Szczegóły
968/II/09 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie Dzielnicy Wilanów na 2009 rok 08-09-2009 Szczegóły
967/II/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2011-2012 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 08-09-2009 Szczegóły
966/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mieczysławem Łuczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "SINUS SPORT CLUB" na organizację II Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego rozgrywanego w ramach DNI WILANOWA w dniu 12 września 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
965/II/09 wyrażenia zgody na realizację w placówkach oświatowych Dzielnicy Wilanów programu "Od zabawy do sportu" w okresie od 7 września do 11 grudnia 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
964/II/09 wyrażenia zgody na realizację w placówkach oświatowych Dzielnicy Wilanów programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w okresie: 07 września - 12 grudnia 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
963/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tadeuszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORGANIZACJA IMPREZ na przeprowadzenie imprezy rekreacyjno-sportowej w ramach DNI WILANOWA na przedpolach Muzeum Pałac w Wilanowie w dniu 13 września 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
962/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mieczysławem Łuczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "SINUS SPORT CLUB" na organizację Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wilanowa rozgrywanego w ramach DNI WILANOWA w dniu 12 września 2009 roku 04-09-2009 Szczegóły
961/II/09 wyrażenia zgody na umowy z Krzysztofem Wasitą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "HSF Krzysztof Wasita" na współorganizację koncertu Justyny Steczkowskiej z zespołem 04-09-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe