Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1189/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 14-01-2010 Szczegóły
1188/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży architektoniczno- konstrukcyjnej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 14-01-2010 Szczegóły
1187/II/10 podpisania umowy – zlecenia z Panią Barbarą Płomińską - Pykało na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi w zakresie przebudowy ulicy Stanisława Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami. 14-01-2010 Szczegóły
1186/II/10 powołania komisji przetargowej na wykonanie bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów. 14-01-2010 Szczegóły
1185/II/10 zawarcia z firmą „TRANS-MED.” Janusz Pecko, Piotr Sobolewski umowy na świadczenie usług w zakresie pogotowia porządkowego tj., interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji w okresie od 15.01.2010r. do 31.12.2010 r. 14-01-2010 Szczegóły
1184/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marcinem Steczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sound Martin Marcin Steczkowski na realizację koncertu kolędowego w Wilanowie w wykonaniu Rodziny Steczkowskich. 14-01-2010 Szczegóły
1183/II/10 zawarcia umowy dotyczącej serwisu oprogramowania firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna 14-01-2010 Szczegóły
1182/II/10 zawarcia umowy na serwis programu komputerowego DOM – dodatki mieszkaniowe, stosowanego w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w okresie od 14 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 14-01-2010 Szczegóły
1181/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-01-2010 Szczegóły
1180/II/10 rozpatrzenia wniosku pana Krzysztofa Fabjańskiego o wynajęcie lokalu socjalnego. 11-01-2010 Szczegóły
1179/II/10 zawarcia z MJM Wila-Vet Lecznicą Weterynaryjną s.c. umowy na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Dzielnicy Wilanów w okresie od 15.01.2010r. do 22.12.2010 r. na kwotę 30 275,65 zł brutto. 11-01-2010 Szczegóły
1178/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg i ulic na terenie Dzielnicy Wilanów 11-01-2010 Szczegóły
1177/II/10 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów - prace uzupełniające. 11-01-2010 Szczegóły
1176/II/10 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 11-01-2010 Szczegóły
1175/II/10 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o wszczęcie procedury określonej ustawą z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach 11-01-2010 Szczegóły
1174/II/10 przekazania dysponentom planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Dzielnicy Wilanów na 2010 rok 11-01-2010 Szczegóły
1173/II/10 wyrażenia zgody na realizację w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” w okresie: 11 stycznia – 02 kwietnia 2010 roku 06-01-2010 Szczegóły
1172/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z RWE Polska S.A. na zakup energii elektrycznej dla kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy ul. Sytej 123 w terminie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku. 06-01-2010 Szczegóły
1171/II/10 rozłożenia na 12 rat opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ........p. Teresie Trzewik-Adamieckiej. 06-01-2010 Szczegóły
1170/II/10 zawarcia z firmą SUW Service umowy na bieżącą konserwację oraz nadzór nad funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem przez mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wody oligoceńskiej z ogólnodostępnych punktów czerpalnych znajdujących się przy ul. Królowej Marysieńki, ul. Lentza (ujęcie wody) oraz przy ul. Resorowej 34A (ujęcie wody) w okresie od 01.01. do 31.12.2010 r. na kwotę brutto 45 218,08 zł. 04-01-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe