Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1235/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych. 29-01-2010 Szczegóły
1234/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie drogowym. 29-01-2010 Szczegóły
1233/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie zieleni. 29-01-2010 Szczegóły
1232/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 29-01-2010 Szczegóły
1231/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji wewnętrznej wod-kan, c.o. oraz ciepła technologicznego. 29-01-2010 Szczegóły
1230/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie sieci zewnętrznych wodociągowo-kanalizacyjnych. 29-01-2010 Szczegóły
1229/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie wentylacji mechanicznej. 29-01-2010 Szczegóły
1228/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji teletechnicznej. 29-01-2010 Szczegóły
1227/II/10 wyrażenia zgody na realizację programu „Zima w Mieście 2010” w Dzielnicy Wilanów w okresie od 01 lutego do 12 lutego 2010 r. 29-01-2010 Szczegóły
1226/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Ruczaj 29-01-2010 Szczegóły
1225/II/10 rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2008-2009 wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną oraz odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 Panu Bogdanowi Luterek za nieruchomość położoną……………………….. 29-01-2010 Szczegóły
1224/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 29-01-2010 Szczegóły
1223/II/10 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 801 oraz w dziale 854. 29-01-2010 Szczegóły
1222/II/10 zmiany przeznaczenia lokali nr 1 i 2 usytuowanych w budynku szkoły przy ul. Uprawnej 9/17 w Warszawie z mieszkalnego na użytkowy 27-01-2010 Szczegóły
1221/II/10 zawarcia umowy z firmą „Krzysztof Tomasz Bartkiewicz” na wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym przy ul. Resorowej 16 27-01-2010 Szczegóły
1220/II/10 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r. 27-01-2010 Szczegóły
1219/II/10 zakwalifikowania pana Andrzeja Sałagi do najmu lokalu socjalnego 27-01-2010 Szczegóły
1218/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę dotyczącą: Część I: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży architektoniczno – konstrukcyjnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. Część II: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. Część III: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 25-01-2010 Szczegóły
1217/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów. 25-01-2010 Szczegóły
1216/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: konserwację oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów – prace uzupełniające 25-01-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe