Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1229/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie wentylacji mechanicznej. 29-01-2010 Szczegóły
1228/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji teletechnicznej. 29-01-2010 Szczegóły
1227/II/10 wyrażenia zgody na realizację programu „Zima w Mieście 2010” w Dzielnicy Wilanów w okresie od 01 lutego do 12 lutego 2010 r. 29-01-2010 Szczegóły
1226/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Ruczaj 29-01-2010 Szczegóły
1225/II/10 rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2008-2009 wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną oraz odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 Panu Bogdanowi Luterek za nieruchomość położoną……………………….. 29-01-2010 Szczegóły
1224/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 29-01-2010 Szczegóły
1223/II/10 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 801 oraz w dziale 854. 29-01-2010 Szczegóły
1222/II/10 zmiany przeznaczenia lokali nr 1 i 2 usytuowanych w budynku szkoły przy ul. Uprawnej 9/17 w Warszawie z mieszkalnego na użytkowy 27-01-2010 Szczegóły
1221/II/10 zawarcia umowy z firmą „Krzysztof Tomasz Bartkiewicz” na wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym przy ul. Resorowej 16 27-01-2010 Szczegóły
1220/II/10 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r. 27-01-2010 Szczegóły
1219/II/10 zakwalifikowania pana Andrzeja Sałagi do najmu lokalu socjalnego 27-01-2010 Szczegóły
1218/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę dotyczącą: Część I: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży architektoniczno – konstrukcyjnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. Część II: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. Część III: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 25-01-2010 Szczegóły
1217/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów. 25-01-2010 Szczegóły
1216/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: konserwację oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów – prace uzupełniające 25-01-2010 Szczegóły
1215/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/ 14/III/3/1/111/696/32/2009/66 z firmą MABAU Polska Sp. z o.o. na wykonanie przebudowy ul. St. Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami i elementami infrastruktury podziemnej oraz budowy tymczasowej toalety publicznej. 25-01-2010 Szczegóły
1214/II/10 przedłożenia Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu Uchwały w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2010. 22-01-2010 Szczegóły
1213/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów na przeprowadzenie sześciu ośmiogodzinnych cykli zajęć, w tym trzech cykli ośmiogodzinnych zajęć gimnastyki kręgosłupa i trzech cykli ośmiogodzinnego treningu sportowego Nordic Walking; na nieodpłatne udostępnienie sali znajdującej się w Filii Centrum Kultury Wilanów „Radosna” przy ul. Radosnej 11, w celu przeprowadzenia zajęć gimnastyki kręgosłupa; na przeprowadzenie dwóch cykli plenerów malarskich „Wilanów wiosną” i „Wilanów jesienią”; na nieodpłatne udostępnienie przestrzeni Parku przy Muzeum Pałacu w Wilanowie dla potrzeb organizacji plenerów malarskich oraz zakup materiałów do realizacji plenerów malarskich - jako propozycji aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich seniorów. 22-01-2010 Szczegóły
1212/II/10 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów na 2010 rok 22-01-2010 Szczegóły
1211/II/10 planów finansowych dochodów i wydatków placówek oświatowo - wychowawczych oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy na 2010 rok 22-01-2010 Szczegóły
1210/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1 oraz XV/2 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 22-01-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe