Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1213/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów na przeprowadzenie sześciu ośmiogodzinnych cykli zajęć, w tym trzech cykli ośmiogodzinnych zajęć gimnastyki kręgosłupa i trzech cykli ośmiogodzinnego treningu sportowego Nordic Walking; na nieodpłatne udostępnienie sali znajdującej się w Filii Centrum Kultury Wilanów „Radosna” przy ul. Radosnej 11, w celu przeprowadzenia zajęć gimnastyki kręgosłupa; na przeprowadzenie dwóch cykli plenerów malarskich „Wilanów wiosną” i „Wilanów jesienią”; na nieodpłatne udostępnienie przestrzeni Parku przy Muzeum Pałacu w Wilanowie dla potrzeb organizacji plenerów malarskich oraz zakup materiałów do realizacji plenerów malarskich - jako propozycji aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich seniorów. 22-01-2010 Szczegóły
1212/II/10 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów na 2010 rok 22-01-2010 Szczegóły
1211/II/10 planów finansowych dochodów i wydatków placówek oświatowo - wychowawczych oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy na 2010 rok 22-01-2010 Szczegóły
1210/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1 oraz XV/2 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 22-01-2010 Szczegóły
1209/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na roboty uzupełniające na: konserwację oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów – prace uzupełniające 21-01-2010 Szczegóły
1208/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Roboty interwencyjne przy naprawach nawierzchni dróg i ulic na terenie Dzielnicy Wilanów. 21-01-2010 Szczegóły
1207/II/10 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 19.10.2009r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/ 1/1/1/720/37/2009/382 pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo- jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010 r.” 21-01-2010 Szczegóły
1206/II/10 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu socjalnego 21-01-2010 Szczegóły
1205/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie węzła cieplnego. 21-01-2010 Szczegóły
1204/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie węzła cieplnego. 21-01-2010 Szczegóły
1203/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie technologii basenowej. 21-01-2010 Szczegóły
1202/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie drogowym. 21-01-2010 Szczegóły
1201/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie sieci zewnętrznych wodociągowo-kanalizacyjnych. 21-01-2010 Szczegóły
1200/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji teletechnicznej. 21-01-2010 Szczegóły
1199/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych. 21-01-2010 Szczegóły
1198/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji wewnętrznej wod-kan, c.o. oraz ciepła technologicznego. 21-01-2010 Szczegóły
1197/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie wentylacji mechanicznej. 21-01-2010 Szczegóły
1196/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego w branży konstrukcyjnej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 21-01-2010 Szczegóły
1195/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 21-01-2010 Szczegóły
1194/II/10 zawarcia umowy na serwis i konserwację systemu telefonicznego użytkowanego przez Dzielnicę Wilanów m. st. Warszawy w okresie od 20 stycznia do 30 listopada 2010 roku. 21-01-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe