Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1080/II/09 zawarcia umowy z firmą "Zakład Budownictwa Ogólnego" na wykonanie remontu w budynku przy ul. Wiertniczej 147 w Warszawie 20-11-2009 Szczegóły
1079/II/09 zawarcia z firmą LORMAX Małecki Bogdan aneksu do umowy nr WIL/WOŚ/B/B/III/2/3/24/786/2009/447 z dnia 02.11.2009 r. na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 18.12.2009 r. 20-11-2009 Szczegóły
1078/II/09 wniosku Danuty i Bolesława Maćkowiak o odstąpienie przez m.st. Warszawa od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego.........bonifikacie po jej waloryzacji w związku z przeniesieniem własności przedmiotowego lokalu na rzecz Przedsiębiorstwa Rolnego Maćkowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 19-11-2009 Szczegóły
1077/II/09 zawarcia umowy na wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla budynku o powierzchni całkowitej 6263,10m2 i kubaturze 16 300,00m3, zlokalizowanego przy ul. Kolegiackiej 3C w Warszawie 19-11-2009 Szczegóły
1076/II/09 zawarcia umów z RWE Polska Spółka Akcyjna na dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej, ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej Spółka Akcyjna na dostarczanie i sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej, z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. na dostarczanie i sprzedaż wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na dostarczanie paliwa gazowego, do budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-11-2009 Szczegóły
1075/II/09 najmu w 2010r. powierzchni biurowych w budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 19-11-2009 Szczegóły
1074/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Część 1 - zakup i dostawa skanera wielkoformatowego A0, Część 2 - zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3, Część 3-zakup i dostawa 9 komputerów -stacji roboczych oraz 9 monitorów LCD, na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów 18-11-2009 Szczegóły
1073/II/09 skierowania do Rady Dzielnicy Wilanów wniosku o uruchomienie procedury utworzenia nowego przedszkola publicznego przy ul. Sytej 123 18-11-2009 Szczegóły
1072/II/09 przyjęcia propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-11-2009 Szczegóły
1071/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w dziale 801 oraz 854. 18-11-2009 Szczegóły
1070/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 18-11-2009 Szczegóły
1069/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-11-2009 Szczegóły
1068/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/6/25/180/2/2009/13 z firmą Vertikal na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulic: Biwakowej, Rzodkiewki oraz oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis –Rzodkiewki w ramach zadania pn.: „Budowa dróg gminnych w tym wykupy”. 16-11-2009 Szczegóły
1067/II/09 zawarcia z firmą ASTER-PARK L. Ozimkowska, J. Wojtatowicz umowy na: 1)aktualizację projektu wykonawczego dotyczącego modernizacji zagospodarowania zachodniego nabrzeża Jeziora Powsinkowskiego w Warszawie, na podstawie opracowania sporządzonego przez firmę ASTER-PARK w 2001 roku, na terenie obejmującym obszar pomiędzy brzegiem jeziora i istniejącymi ogrodzeniami posesji usytuowanych przy ulicy Europejskiej, 2)wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przyległego do istniejącego ciągu spacerowego między istniejącymi ogrodzeniami i granicą działki ewidencyjnej nr 181 wraz z aktualizacją sposobu zagospodarowania dzierżawionego terenu, na którym znajduje się punkt gastronomiczny 13-11-2009 Szczegóły
1066/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą BUDOKOR Włocławek, ul. Długa 10, 87-800 Włocławek na naprawę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku wody uzdatnionej i budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w Powsinie 13-11-2009 Szczegóły
1065/II/09 zawarcia umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno budowlanej w ramach zadania pn.: "Z.S. nr 79 ul. Wiertnicza 26-budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym w Warszawie" 13-11-2009 Szczegóły
1064/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych od dnia 01.01.2010 do 31 grudnia 2010r. 13-11-2009 Szczegóły
1063/II/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: 1). zakup i dostawa skanera wielkoformatowego A0, 2). zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3, 3). zakup i dostawa 9 komputerów - stacji roboczych oraz 9 monitorów LCD, na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów 13-11-2009 Szczegóły
1062/II/09 zawarcia umowy z Pocztą Polską S.A. na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 16 listopada 2009r. do 31 grudnia 2009r. 13-11-2009 Szczegóły
1061/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wilanów 06-11-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe