Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1137/II/09 zawarcia umowy na monitoring prasy dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 14-12-2009 Szczegóły
1136/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów surowcowych z budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 14-12-2009 Szczegóły
1135/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie od 17 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r. 14-12-2009 Szczegóły
1134/II/09 zawarcia umowy z firmą P.P.H.U.”Anbit” Anna Szczechura na dostawę, rozdzielaczy działowych i alfabetycznych z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia biblioteki w budynku przy ul.Przyczółkowej 27a. 11-12-2009 Szczegóły
1133/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługi uzupełniające na:Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie 31.12.2009r.-31.01.2010 r. 11-12-2009 Szczegóły
1132/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 11-12-2009 Szczegóły
1131/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Anetą Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PRESTIGE SPORT MIECZKOWSKA ANETA na zakup wyposażenia siłowni w Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej przy ul. Uprawnej 9/17. 11-12-2009 Szczegóły
1130/II/09 rozpatrzenia wniosku pani Janiny Strzelczyk o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 10-12-2009 Szczegóły
1129/II/09 zawarcia umowy z firmą AITIX FIRMA EXPORT-IMPORT HURT-DETAL-USŁUGI Tomasz Pustelnik 41-902 Bytom ul. Siemianowicka 98 z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 10-12-2009 Szczegóły
1128/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 10-12-2009 Szczegóły
1127/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Michałem Szolcem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo i Kreacja na organizację autorskiego spotkania z aktorką Olgą Bończyk pn. „Świąteczny czas –spotkanie z Olgą Bończyk”. 09-12-2009 Szczegóły
1126/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Moniką Ostrowską – Jarosińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Marzeń na realizację spektaklu dla dzieci pt. „Prawdziwa historia Bożego Narodzenia”. 09-12-2009 Szczegóły
1125/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych od dnia 01.01.2010 do 31 grudnia 2010 r. 09-12-2009 Szczegóły
1124/II/09 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie 31.12.2009 r. – 31.01.2010 r. 09-12-2009 Szczegóły
1123/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - prace uzupełniające 08-12-2009 Szczegóły
1122/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: „Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych w terminie od dnia 01.01.2010 r. do 31 grudnia 2010 r.” 08-12-2009 Szczegóły
1121/II/09 zawarcia umowy na dostawę, montaż, instalację i konfigurację wraz ze szkoleniem użytkowników w sposób gwarantujący bezawaryjne funkcjonowanie centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących w siedzibie odbiorcy w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul.Przyczółkowej 27a” w Warszawie 07-12-2009 Szczegóły
1120/II/09 zakupu 3 pakietów zintegrowanego programu Norma Pro składającego się z: -programu Norma PRO 4.28 kolejne stanowisko, -rocznej aktualizacji programu Norma Pro – Buduj z Głową, -rocznego abonamentu Intercenbud MAX dostępnego na nośniku CD oraz poprzez Internet. 07-12-2009 Szczegóły
1119/II/09 aktualizacji do najnowszej wersji systemu ewidencyjnego „Saport”, oraz rozbudowy w w/w systemie mechanizmu nadawania numerów inwentarzowych i wdrożeniu modułu inwentaryzacji. 07-12-2009 Szczegóły
1118/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Część 1:Zakup i dostawa skanera wielkoformatowego A0 07-12-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe