Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1156/II/09 rozpatrzenia wniosku pani Ireny Krawczyk i pana Jerzego Krawczyka o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 21-12-2009 Szczegóły
1155/II/09 użyczenia budynku użytkowego przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie wraz z przyległym do tego budynku terenem trzem jednostkom: Centrum Kultury Wilanów, Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów oraz na zawarcie z tymi jednostkami umowy użyczenia. 21-12-2009 Szczegóły
1154/II/09 zawarcia umowy z firmą CHPM Centrum handlu Przemysłu Muzycznego Sp. z o.o. z siedzibą w 02-145 Warszawie, ul. Wirażowa 119 na dostawę nagłośnienia dla kompleksu sportowego zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sytej 123 w Warszawie, w ramach pierwszego wyposażenia obiektu. 21-12-2009 Szczegóły
1153/II/09 zawarcia umowy z firmą Studio Lights ul. Puławska 48 05 – 500 Piaseczno k/Warszawy na dostawę pierwszego wyposażenia w postaci nagłośnienia wewnętrznego do sali audiowizualnej w siedzibie Centrum Kultury Wilanów zlokalizowanej w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a wraz z montażem. 21-12-2009 Szczegóły
1152/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych od dnia 01.01.2010 do 31 grudnia 2010 r. 21-12-2009 Szczegóły
1151/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 21-12-2009 Szczegóły
1150/II/09 zawarcia umowy z firmą Image Recording Solutions Sp. z o.o. na dostawę pierwszego wyposażenia w postaci rzutnika multimedialnego oraz automatycznego ekranu ściennego do sali audiowizualnej w siedzibie Centrum Kultury Wilanów zlokalizowanej w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a wraz z montażem. 18-12-2009 Szczegóły
1149/II/09 sprawie uznania dnia 27.07.2009r. za termin wykonania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Nowokabackiej, realizowanej na podstawie umowy nr WIL/WIR/I/ WIL/I/1/2/142/786/45/2008/78 przez firmę COPLAN Polska. 18-12-2009 Szczegóły
1148/II/09 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2010 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-12-2009 Szczegóły
1147/II/09 zakupu serwera Lenovo ThinkServer RD210 oraz dodatkowych akumulatorów - APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack do zasilacza awaryjnego APC Smart – UPS RT 10 000 17-12-2009 Szczegóły
1146/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 17-12-2009 Szczegóły
1145/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie 31.12.2009r. –31.01.2010 r. 17-12-2009 Szczegóły
1144/II/09 zawarcia umowy z Polcourt Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia budynku socjalno-szatniowego kompleksu sportowego zrealizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Warszawie przy ul. Sytej 123. 14-12-2009 Szczegóły
1143/II/09 zawarcia umowy z firmą MERIDA Sp. z o.o. ul. Municypalna 47, 02-281 Warszawa na dostawę pierwszego wyposażenia do toalet w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. 14-12-2009 Szczegóły
1146/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 14-12-2009 Szczegóły
1142/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą BUDOKOR Włocławek Sp. z o.o. ul. Długa 10, 87-800 Włocławek na prace naprawcze ogrodzenia przy ul. St. Kostki Potockiego/Kolegiackiej w Warszawie. 14-12-2009 Szczegóły
1141/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 14-12-2009 Szczegóły
1140/II/09 dostawy jednej licencji programu Adobe Flash CS4 Professional, jednej licencji programu Adobe Ilustrator CS4 oraz jednej licencji programu Adobe Photoshop CS4 14-12-2009 Szczegóły
1139/II/09 dostawy 8 monitorów 17” LCD na potrzeby pracowników Urzędu Dzielnicy Wilanów 14-12-2009 Szczegóły
1138/II/09 zawarcia umowy na dostawę prasy do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 14-12-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe