Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1309/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie węzła cieplnego. 23-03-2010 Szczegóły
1308/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie wentylacji mechanicznej. 23-03-2010 Szczegóły
1307/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. 23-03-2010 Szczegóły
1306/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 19-03-2010 Szczegóły
1305/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru ofert najkorzystniejszych złożonych dla postępowań dotyczących: Część I: Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży architektoniczno – konstrukcyjnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. Część II: Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. Część III: Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 17-03-2010 Szczegóły
1304/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie drogowym. 17-03-2010 Szczegóły
1303/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową ul. Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – ETAP I w ramach zadania „Przebudowa ul. Przyczółkowej” 17-03-2010 Szczegóły
1302/II/10 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Tadeuszowi Zieńkowskiemu, prowadzącemu firmę ”MAESTRO - BUD” nadzoru inwestorskiego przy budowie pływalni i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 17-03-2010 Szczegóły
1301/II/10 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Stanisławowi Kominiakowi, prowadzącemu firmę ”Usługi Budowlane” nadzoru inwestorskiego przy budowie pływalni i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 17-03-2010 Szczegóły
1300/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania na: Wykonanie 35 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 17-03-2010 Szczegóły
1299/II/10 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych ………………………… - na 2010 rok. 17-03-2010 Szczegóły
1298/II/10 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych ………………………… - na 2010 rok. 17-03-2010 Szczegóły
1297/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 17-03-2010 Szczegóły
1296/II/10 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: „Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.” 11-03-2010 Szczegóły
1295/II/10 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 11-03-2010 Szczegóły
1294/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane do umowy na „Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy” 11-03-2010 Szczegóły
1293/II/10 zamiany wykładziny typu Tarkett na posadzkę i wykończenie ścian typu Gress w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego oraz zamiany trzech central wentylacyjnych firmy VTS na trzy centrale wentylacyjne VBW w budynku przedszkola przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawie. 11-03-2010 Szczegóły
1292/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem prof. Kazimierzem Szulborskim prowadzącym firmę „EKSPERTYZY I PROJEKTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE” na wykonanie „Oceny zakresu prac wykonanych na budowie pływalni i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie, po otrzymaniu Decyzji Wojewody nr 67/10, uchylającej decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu, w nawiązaniu do robót objętych projektem technicznym”. 11-03-2010 Szczegóły
1291/II/10 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów. 11-03-2010 Szczegóły
1290/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i administrowania drogami na terenie Dzielnicy Wilanów z firmą WARTA – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 11-03-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe