Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1329/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 31-03-2010 Szczegóły
1328/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – Etap I w ramach zadania „ Przebudowa ul. Przyczółkowej" 31-03-2010 Szczegóły
1327/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu: - programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, - wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin. 31-03-2010 Szczegóły
1326/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 r. 31-03-2010 Szczegóły
1325/II/10 wyrażenia zgody na kontynuację w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” w okresie: 07 kwietnia – 19 czerwca 2010 roku 31-03-2010 Szczegóły
1324/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 r. 31-03-2010 Szczegóły
1323/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2010 r. 31-03-2010 Szczegóły
1322/II/10 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych ……………………………..- na 2010 rok. 31-03-2010 Szczegóły
1321/II/10 odmowy udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych ……………………………………w 2010 roku. 31-03-2010 Szczegóły
1320/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 31-03-2010 Szczegóły
1319/II/10 umorzenia zaległości podatkowej za lata 2005-2010 wraz z odsetkami Centrum Kultury Wilanów za nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Wiertniczej 26 i ul. Przyczółkowej 27a. 31-03-2010 Szczegóły
1318/II/10 zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za 2009 r.” 31-03-2010 Szczegóły
1317/II/10 przyznania środków na wniesienie opłaty rocznej prawa użytkowania wieczystego na grunty stanowiące Własność Skarbu Państwa nabyte na rzecz m.st. Warszawy na cel publiczny tj. na urządzenie projektowanych ulic oraz dróg na terenie Miasteczka Wilanów 30-03-2010 Szczegóły
1316/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego w branży konstrukcyjnej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 24-03-2010 Szczegóły
1315/II/10 przyznania środków z rezerwy celowej na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego na 2010 rok 24-03-2010 Szczegóły
1314/II/10 zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na najem garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 23-03-2010 Szczegóły
1313/II/10 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na najem garaży wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 23-03-2010 Szczegóły
1312/II/10 wyposażenia w majątek m. st. Warszawy: Filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Filii Centrum Kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. 23-03-2010 Szczegóły
1311/II/10 podpisania całorocznej umowy – zlecenia z Panią Barbarą Płomińską - Pykało na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla zadań wynikających z załącznika inwestycyjnego dla Dzielnicy Wilanów (z wyłączeniem budowy ulicy Nowokabackiej i ulicy Stanisława Kostki Potockiego) i dla remontów bieżących oraz konsultacje przy odbiorach projektów drogowych. 23-03-2010 Szczegóły
1310/II/10 zawarcia umowy z firmą PRIESTAKADA Magdalena Dąbrowska na wykonanie oceny technicznej robót budowlanych wykonanych przy utwardzeniu nawierzchni ulicy Grabalówki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów. 23-03-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe