Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
222/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 206/V/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-12-2019 Szczegóły
221/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 180/V/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-12-2019 Szczegóły
220/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 208/V/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-12-2019 Szczegóły
219/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 181/V/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-12-2019 Szczegóły
218/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o najem socjalny lokalu 20-12-2019 Szczegóły
217/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 20-12-2019 Szczegóły
216/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 20-12-2019 Szczegóły
215/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 20-12-2019 Szczegóły
214/V/2019 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2019 Szczegóły
213/V/2019 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2020 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2019 Szczegóły
212/V/2019 w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 20-12-2019 Szczegóły
211/V/2019 w sprawie informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.11.2019 r. 20-12-2019 Szczegóły
210/V/2019 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-12-2019 Szczegóły
209/V/2019 w sprawie: zawarcia umowy najmu garażu nr (…) o powierzchni 15, 96 m2 położonego przy ul. (…) w Warszawie z Panią (…) oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr (…) ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert. 13-12-2019 Szczegóły
208/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
207/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
206/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
205/V/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 11-12-2019 Szczegóły
204/V/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 11-12-2019 Szczegóły
203/V/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2020 - 2021 11-12-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe