Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1104/II/09 zawarcia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. umowy na odprowadzanie wody popłucznej z nieruchomości położonej przy ul. Lentza – ujęcie wody oligoceńskiej w okresie od 01.01. do 31.12.2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1103/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tadeuszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORGANIZACJA IMPREZ na przeprowadzenie I Wilanowskiej Olimpiady Sześciolatków na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w dniu 10 grudnia 2009 roku. 02-12-2009 Szczegóły
1102/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tadeuszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORGANIZACJA IMPREZ na przeprowadzenie VII Międzyprzedszkolnego Turnieju Mikołajkowego na terenie Przedszkola Nr 56 „Wesołe Kubusie” przy ul. Gubinowskiej 28/30 w dniu 04 grudnia 2009 roku. 02-12-2009 Szczegóły
1101/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z adwokatem Leszkiem Zgutka, prowadzącym Kancelarię Adwokacką w celu wykonania czynności polegającej na zastępstwie procesowym na rzecz m.st. Warszawy przed sądem pierwszej instancji. 02-12-2009 Szczegóły
1100/II/09 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów do 30 listopada 2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1099/II/09 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 02-12-2009 Szczegóły
1098/II/09 podpisania umowy na czyszczenie instalacji wentylacyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 02-12-2009 Szczegóły
1097/II/09 zawarcia umowy na comiesięczną konserwację platformy schodowej typu V64 służącej do transportu osób niepełnosprawnych zainstalowanej przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1096/II/09 zawarcia umowy na doręczanie przez Pocztę Polską adresatowi w kraju określonej kwoty pieniężnej wskazanej przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1095/II/09 zawarcia umowy na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przez Pocztę Polską osobom wskazanym przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 02-12-2009 Szczegóły
1094/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia dodatkowego na: Prace dodatkowe przy remontach bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 30-11-2009 Szczegóły
1093/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Część 3:Zakup i dostawa 9 komputerów -stacji roboczych oraz 9 monitorów LCD, na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów 30-11-2009 Szczegóły
1092/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-11-2009 Szczegóły
1091/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Wykonanie progów zwalniających na terenie Dzielnicy Wilanów 26-11-2009 Szczegóły
1090/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania dla dodatkowych robót budowlanych na: Prace dodatkowe przy remontach bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 26-11-2009 Szczegóły
1089/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy podpisanej z firmą Metroprojekt nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/13/26/181/3/2009/14 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej. 26-11-2009 Szczegóły
1088/II/09 zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr WIL/WOD/B/IX/1/1/2/003/138/09/75 z dn. 06 lutego 2009 r. 26-11-2009 Szczegóły
1087/II/09 wyrażenia zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) - na wycinkę drzew usytuowanych na dz. ew. nr 27/2 i 29/2 z obrębu 1-10-15 26-11-2009 Szczegóły
1086/II/09 zawarcia z firmą AVIP s. c. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak umowy na wykonanie, dostarczenie i zamontowanie 2 tablic edukacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 18 grudnia 2009r. 25-11-2009 Szczegóły
1085/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5b na dodatkowe roboty budowlane: Prace dodatkowe przy remontach bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 25-11-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe