Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1181/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-01-2010 Szczegóły
1180/II/10 rozpatrzenia wniosku pana Krzysztofa Fabjańskiego o wynajęcie lokalu socjalnego. 11-01-2010 Szczegóły
1179/II/10 zawarcia z MJM Wila-Vet Lecznicą Weterynaryjną s.c. umowy na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Dzielnicy Wilanów w okresie od 15.01.2010r. do 22.12.2010 r. na kwotę 30 275,65 zł brutto. 11-01-2010 Szczegóły
1178/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg i ulic na terenie Dzielnicy Wilanów 11-01-2010 Szczegóły
1177/II/10 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów - prace uzupełniające. 11-01-2010 Szczegóły
1176/II/10 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 11-01-2010 Szczegóły
1175/II/10 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o wszczęcie procedury określonej ustawą z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach 11-01-2010 Szczegóły
1174/II/10 przekazania dysponentom planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Dzielnicy Wilanów na 2010 rok 11-01-2010 Szczegóły
1173/II/10 wyrażenia zgody na realizację w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” w okresie: 11 stycznia – 02 kwietnia 2010 roku 06-01-2010 Szczegóły
1172/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z RWE Polska S.A. na zakup energii elektrycznej dla kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy ul. Sytej 123 w terminie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku. 06-01-2010 Szczegóły
1171/II/10 rozłożenia na 12 rat opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ........p. Teresie Trzewik-Adamieckiej. 06-01-2010 Szczegóły
1170/II/10 zawarcia z firmą SUW Service umowy na bieżącą konserwację oraz nadzór nad funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem przez mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wody oligoceńskiej z ogólnodostępnych punktów czerpalnych znajdujących się przy ul. Królowej Marysieńki, ul. Lentza (ujęcie wody) oraz przy ul. Resorowej 34A (ujęcie wody) w okresie od 01.01. do 31.12.2010 r. na kwotę brutto 45 218,08 zł. 04-01-2010 Szczegóły
1169/II/10 zawarcia z firmą WC Serwis Beata Bańska umowy na dostawę, ustawienie oraz serwis kabin sanitarnych wolnostojących na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w okresie 11.01. – 31.12.2010 r. na kwotę brutto 15 541,75 zł. 04-01-2010 Szczegóły
1168/II/10 zawarcia z RWE Polska S.A. umowy na świadczenie usług przesyłowych do nieruchomości położonej przy ul. Królowej Marysieńki – ujęcie wody oligoceńskiej na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.,na kwotę 18 000,00 zł brutto. 04-01-2010 Szczegóły
1167/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na całodobową ochronę osobistą kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 w Warszawie w terminie 01 stycznia – 31 marca 2010 r. 04-01-2010 Szczegóły
1166/II/10 wyrażenia zgody na realizację w szkołach podstawowych na terenie Dzielnicy Wilanów programu „Od zabawy do sportu” w okresie : 11 stycznia – 18 czerwca 2010 roku 04-01-2010 Szczegóły
1165/II/10 wyrażenia zgody na realizację w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów programu „Otwarte Obiekty Sportowe” w okresie: 11 stycznia – 19 czerwca 2010 roku 04-01-2010 Szczegóły
1164/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonywanie pracy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Goplańskiej 44, 02-954 Warszawa, w okresie od stycznia 2010 r. do grudnia 2010 r., 04-01-2010 Szczegóły
1163/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 umowy najmu lokalu nr 15 znajdującego się przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie z przeznaczeniem na działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 04-01-2010 Szczegóły
1162/II/09 zawarcia z p. Zofią Szarszewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ZoSza”, umowy na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w będących w administrowaniu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki w okresie 01.01 - 31.12.2010 r. oraz wykonywaniem w ww. okresach bieżących napraw remontowych, na kwotę brutto 16 800,00 zł. 30-12-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe