Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1415/II/10 zatwierdzenia protokołu z konkursu na wyłonienie kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 28-07-2010 Szczegóły
1414/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-07-2010 Szczegóły
1413/II/10 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2010 w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-07-2010 Szczegóły
1412/II/10 rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 09-07-2010 Szczegóły
1411/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-07-2010 Szczegóły
1410/II/10 przekazania do realizacji uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r 08-07-2010 Szczegóły
1409/II/10 ustalenia regulaminu konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej w Dzielnicy Wilanów, powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej. 25-06-2010 Szczegóły
1408/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 25-06-2010 Szczegóły
1407/II/10 skierowania państwa Pelagii i Kazimierza Styczyńskich do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 21-06-2010 Szczegóły
1406/II/10 wyposażenia w majątek m. st. Warszawy: ZSS. Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30, powstały w wyniku realizacji inwestycji pn.” ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30 – modernizacja basenu, zaplecza sportowego i instalacji c. o.”. 21-06-2010 Szczegóły
1405/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-06-2010 Szczegóły
1404/II/10 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21-06-2010 Szczegóły
1403/II/10 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2010 roku 16-06-2010 Szczegóły
1402/II/10 wyposażenia w majątek m. st. Warszawy: ZS. Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26, powstały w wyniku realizacji inwestycji pn.” ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 – adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy „0”. 16-06-2010 Szczegóły
1401/II/10 wyposażenia w majątek m. st. Warszawy: Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. 16-06-2010 Szczegóły
1400/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-06-2010 Szczegóły
1399/II/10 zakwalifikowania państwa Małgorzaty i Daniela Kikoła do najmu lokalu socjalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem na pierwszym miejscu. 09-06-2010 Szczegóły
1398/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2 oraz XV/6 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 09-06-2010 Szczegóły
1397/II/10 zmiany Uchwały Nr 154/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów. 07-06-2010 Szczegóły
1396/II/10 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 07-06-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe