Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1429/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-09-2010 Szczegóły
1428/II/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2012 – 2013 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 06-09-2010 Szczegóły
1427/II/10 zmiany dysponenta środków w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie 01-09-2010 Szczegóły
1426/II/10 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2012 – 2013 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 31-08-2010 Szczegóły
1425/II/10 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokalu użytkowego – toalety publicznej i kiosku, o powierzchni ogólnej pomieszczeń 89,4m2, położonego w budynku przy St. Kostki Potockiego w Warszawie. 25-08-2010 Szczegóły
1424/II/10 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego planowanych przychodów i wydatków za 2010rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych 25-08-2010 Szczegóły
1423/II/10 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2009 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 25-08-2010 Szczegóły
1422/II/10 zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia na terenie m. st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 25-08-2010 Szczegóły
1421/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-08-2010 Szczegóły
1420/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 18-08-2010 Szczegóły
1419/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-08-2010 Szczegóły
1418/II/10 skierowania pana Tomasza Prażmo do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 11-08-2010 Szczegóły
1417/II/10 podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-08-2010 Szczegóły
1416/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-08-2010 Szczegóły
1415/II/10 zatwierdzenia protokołu z konkursu na wyłonienie kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 28-07-2010 Szczegóły
1414/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-07-2010 Szczegóły
1413/II/10 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2010 w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-07-2010 Szczegóły
1412/II/10 rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 09-07-2010 Szczegóły
1411/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-07-2010 Szczegóły
1410/II/10 przekazania do realizacji uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r 08-07-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe