Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1296/II/10 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: „Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.” 11-03-2010 Szczegóły
1295/II/10 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 11-03-2010 Szczegóły
1294/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane do umowy na „Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy” 11-03-2010 Szczegóły
1293/II/10 zamiany wykładziny typu Tarkett na posadzkę i wykończenie ścian typu Gress w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego oraz zamiany trzech central wentylacyjnych firmy VTS na trzy centrale wentylacyjne VBW w budynku przedszkola przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawie. 11-03-2010 Szczegóły
1292/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem prof. Kazimierzem Szulborskim prowadzącym firmę „EKSPERTYZY I PROJEKTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE” na wykonanie „Oceny zakresu prac wykonanych na budowie pływalni i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie, po otrzymaniu Decyzji Wojewody nr 67/10, uchylającej decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu, w nawiązaniu do robót objętych projektem technicznym”. 11-03-2010 Szczegóły
1291/II/10 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów. 11-03-2010 Szczegóły
1290/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i administrowania drogami na terenie Dzielnicy Wilanów z firmą WARTA – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 11-03-2010 Szczegóły
1289/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie sieci zewnętrznych wodociągowo-kanalizacyjnych. 11-03-2010 Szczegóły
1288/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie technologii basenowej. 11-03-2010 Szczegóły
1287/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego przez pana Edwarda Czupryńskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji teletechnicznej. 11-03-2010 Szczegóły
1286/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych. 11-03-2010 Szczegóły
1285/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 11-03-2010 Szczegóły
1284/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 11-03-2010 Szczegóły
1283/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby klasy „0” przy Szkole Podstawowej nr 169 ul. Uprawna 9/17 w Warszawie 11-03-2010 Szczegóły
1282/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Przyczółkowej/Al. Rzeczpospolitej 11-03-2010 Szczegóły
1281/II/10 zawarcia umowy z firmą TECHNO – USŁUGI Jacek Banulski na opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami dla ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów w roku 2010. 04-03-2010 Szczegóły
1280/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 04-03-2010 Szczegóły
1279/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Wykonanie 35 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 04-03-2010 Szczegóły
1278/II/10 przyznania środków na wniesienie opłaty rocznej prawa użytkowania wieczystego gruntu pod drogę powiatową Al.Rzeczypospolitej. 04-03-2010 Szczegóły
1277/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1 oraz XV/2 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. w związku z kontynuacją realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”. 04-03-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe