Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1389/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/2 oraz XV/6 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 17-05-2010 Szczegóły
1388/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – Etap I w ramach zadania „ Przebudowa ul. Przyczółkowej" 14-05-2010 Szczegóły
1387/II/10 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. 14-05-2010 Szczegóły
1386/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-05-2010 Szczegóły
1385/II/10 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 926 12-05-2010 Szczegóły
1384/II/10 oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 3 lat z możliwością przedłużenia, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie Jeziora Powsinkowskiego. 10-05-2010 Szczegóły
1383/II/10 wyrażenia zgody na: zawarcie ze spółką SPEC S.A. umowy o przyłączenie węzła cieplnego w budynku hali sportowej przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie do miejskiej sieci ciepłowniczej zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym 10-05-2010 Szczegóły
1382/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót związanych z włączeniem ul. Nowokabackiej w ul. Drewny w ramach zadania „Budowa ul. Nowokabackiej” 10-05-2010 Szczegóły
1381/II/10 zawarcia umowy na obsługę geodezyjną remontów bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów. 10-05-2010 Szczegóły
1380/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dotyczące remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie w ramach zadania „ Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”. 10-05-2010 Szczegóły
1379/II/10 wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku 10-05-2010 Szczegóły
1377/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Anitą Barbarą Wojtalewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą A.M. Promocja Anita Barbara Wojtalewska na zorganizowanie wydarzeń artystycznych ”Wilanowskiej Nocy Muzeów” w dniu 15 maja 2010 roku. 10-05-2010 Szczegóły
1378/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Piotrem Wąsikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BE-ART Piotr Wąsik na realizację techniczną „Wilanowskiej Nocy Muzeów” w dniu 15 maja 2010 roku. 10-05-2010 Szczegóły
1376/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Starodawnej 10-05-2010 Szczegóły
1375/II/10 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Rosy 10-05-2010 Szczegóły
1374/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Gąsek 10-05-2010 Szczegóły
1373/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-05-2010 Szczegóły
1372/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bożenną Grzelecką na całodobową ochronę osobistą kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 w Warszawie w terminie 01 maja – 16 maja 2010 r. 30-04-2010 Szczegóły
1371/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Speed Sport Service Sp. z o.o. na zakup sprzętu sportowego na wyposażenie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123. 30-04-2010 Szczegóły
1370/II/10 rozpatrzenia wniosku Pelagii i Kazimierza Styczyńskich o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r. 30-04-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe