Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1261/II/10 rozłożenia na 10 rat lub częściowego umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ……………………... p. Katarzynie Kurek. 19-02-2010 Szczegóły
1260/II/10 odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego za lata 2005-2009 Pani Hannie Materzyńskiej za nieruchomość położoną……………………… 19-02-2010 Szczegóły
1259/II/10 przekazania do realizacji listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r. 12-02-2010 Szczegóły
1258/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Prof. Witoldem A. Wernerem, prowadzącym firmę ”DORADZTWO INWESTYCYJNE” na wykonanie „Oceny oddziaływania na nieruchomości sąsiednie przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie”. 12-02-2010 Szczegóły
1257/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kancelarią Zgutka, Zięcik, Falkiewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni w sprawie przygotowywania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Decyzję nr 67/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.01.2010 r. uchylającą pozwolenie na budowę nr 375/WIL/09 wydane dnia 06.08.2009 roku. 12-02-2010 Szczegóły
1256/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 12-02-2010 Szczegóły
1255/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów. 11-02-2010 Szczegóły
1254/II/10 Aneksu do umowy Nr 33/2008 z dnia 30 września 2009 r. udostępnienia gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej. 11-02-2010 Szczegóły
1253/II/10 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Zakamarek 11-02-2010 Szczegóły
1252/II/10 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Calowej 11-02-2010 Szczegóły
1251/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 11-02-2010 Szczegóły
1250/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. 11-02-2010 Szczegóły
1249/II/10 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za rok 2009 w zakresie dochodów i wydatków bieżących , w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-02-2010 Szczegóły
1248/II/10 przyjęcia autopoprawki jednolitego projektu zmian w tabeli XV/1 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 09-02-2010 Szczegóły
1247/II/10 zmieniająca uchwałę nr 1191/II/10 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 18 stycznia 2010 r. 04-02-2010 Szczegóły
1246/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Katarzyną Wałdoch na organizację koncertu ,,Dwa serca”, który odbędzie się w filii Centrum Kultury Wilanów przy ul. Przyczółkowej 27a w dniu 14 lutego 2010 roku o godzinie 17.00. 02-02-2010 Szczegóły
1245/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie: Zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 19.10.2009r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/1/720/37/2009/382 pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010 r.” 02-02-2010 Szczegóły
1244/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie zieleni. 02-02-2010 Szczegóły
1243/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Roboty interwencyjne przy naprawach nawierzchni dróg i ulic na terenie Dzielnicy Wilanów. 02-02-2010 Szczegóły
1242/II/10 zmieniająca uchwałę w sprawie planów finansowych dochodów i wydatków placówek oświatowo - wychowawczych oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy na 2010 rok 02-02-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe