Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1336/II/10 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Młocarni 09-04-2010 Szczegóły
1335/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby klasy „0” przy Szkole Podstawowej nr 169 ul. Uprawna 9/17 w Warszawie. 09-04-2010 Szczegóły
1334/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2010 Szczegóły
1333/II/10 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku 02-04-2010 Szczegóły
1332/II/10 wyposażenia w majątek m.st. Warszawy Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 01-04-2010 Szczegóły
1331/II/10 zawarcia umowy na wykonania projektu placu zabaw na części działki ewidencyjnej nr 2/100 z obrębu 1-10-37, położonej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej, w celu realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej” 01-04-2010 Szczegóły
1330/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów. 31-03-2010 Szczegóły
1329/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 31-03-2010 Szczegóły
1328/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – Etap I w ramach zadania „ Przebudowa ul. Przyczółkowej" 31-03-2010 Szczegóły
1327/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu: - programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, - wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin. 31-03-2010 Szczegóły
1326/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 r. 31-03-2010 Szczegóły
1325/II/10 wyrażenia zgody na kontynuację w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” w okresie: 07 kwietnia – 19 czerwca 2010 roku 31-03-2010 Szczegóły
1324/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 r. 31-03-2010 Szczegóły
1323/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2010 r. 31-03-2010 Szczegóły
1322/II/10 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych ……………………………..- na 2010 rok. 31-03-2010 Szczegóły
1321/II/10 odmowy udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych ……………………………………w 2010 roku. 31-03-2010 Szczegóły
1320/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 31-03-2010 Szczegóły
1319/II/10 umorzenia zaległości podatkowej za lata 2005-2010 wraz z odsetkami Centrum Kultury Wilanów za nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Wiertniczej 26 i ul. Przyczółkowej 27a. 31-03-2010 Szczegóły
1318/II/10 zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za 2009 r.” 31-03-2010 Szczegóły
1317/II/10 przyznania środków na wniesienie opłaty rocznej prawa użytkowania wieczystego na grunty stanowiące Własność Skarbu Państwa nabyte na rzecz m.st. Warszawy na cel publiczny tj. na urządzenie projektowanych ulic oraz dróg na terenie Miasteczka Wilanów 30-03-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe