Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1244/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie zieleni. 02-02-2010 Szczegóły
1243/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Roboty interwencyjne przy naprawach nawierzchni dróg i ulic na terenie Dzielnicy Wilanów. 02-02-2010 Szczegóły
1242/II/10 zmieniająca uchwałę w sprawie planów finansowych dochodów i wydatków placówek oświatowo - wychowawczych oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy na 2010 rok 02-02-2010 Szczegóły
1241/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 02-02-2010 Szczegóły
1240/II/10 przyjęcia autopoprawki jednolitego projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 02-02-2010 Szczegóły
1239/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 19.10.2009r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/1/720/37/2009/382 pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010 r.” 29-01-2010 Szczegóły
1238/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie technologii basenowej. 29-01-2010 Szczegóły
1237/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego w branży konstrukcyjnej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 29-01-2010 Szczegóły
1236/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie węzła cieplnego. 29-01-2010 Szczegóły
1235/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych. 29-01-2010 Szczegóły
1234/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie drogowym. 29-01-2010 Szczegóły
1233/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie zieleni. 29-01-2010 Szczegóły
1232/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 29-01-2010 Szczegóły
1231/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji wewnętrznej wod-kan, c.o. oraz ciepła technologicznego. 29-01-2010 Szczegóły
1230/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie sieci zewnętrznych wodociągowo-kanalizacyjnych. 29-01-2010 Szczegóły
1229/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie wentylacji mechanicznej. 29-01-2010 Szczegóły
1228/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji teletechnicznej. 29-01-2010 Szczegóły
1227/II/10 wyrażenia zgody na realizację programu „Zima w Mieście 2010” w Dzielnicy Wilanów w okresie od 01 lutego do 12 lutego 2010 r. 29-01-2010 Szczegóły
1226/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Ruczaj 29-01-2010 Szczegóły
1225/II/10 rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2008-2009 wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną oraz odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 Panu Bogdanowi Luterek za nieruchomość położoną……………………….. 29-01-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe