Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1320/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 31-03-2010 Szczegóły
1319/II/10 umorzenia zaległości podatkowej za lata 2005-2010 wraz z odsetkami Centrum Kultury Wilanów za nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Wiertniczej 26 i ul. Przyczółkowej 27a. 31-03-2010 Szczegóły
1318/II/10 zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za 2009 r.” 31-03-2010 Szczegóły
1317/II/10 przyznania środków na wniesienie opłaty rocznej prawa użytkowania wieczystego na grunty stanowiące Własność Skarbu Państwa nabyte na rzecz m.st. Warszawy na cel publiczny tj. na urządzenie projektowanych ulic oraz dróg na terenie Miasteczka Wilanów 30-03-2010 Szczegóły
1316/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego w branży konstrukcyjnej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 24-03-2010 Szczegóły
1315/II/10 przyznania środków z rezerwy celowej na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego na 2010 rok 24-03-2010 Szczegóły
1314/II/10 zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na najem garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 23-03-2010 Szczegóły
1313/II/10 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na najem garaży wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 23-03-2010 Szczegóły
1312/II/10 wyposażenia w majątek m. st. Warszawy: Filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Filii Centrum Kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. 23-03-2010 Szczegóły
1311/II/10 podpisania całorocznej umowy – zlecenia z Panią Barbarą Płomińską - Pykało na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla zadań wynikających z załącznika inwestycyjnego dla Dzielnicy Wilanów (z wyłączeniem budowy ulicy Nowokabackiej i ulicy Stanisława Kostki Potockiego) i dla remontów bieżących oraz konsultacje przy odbiorach projektów drogowych. 23-03-2010 Szczegóły
1310/II/10 zawarcia umowy z firmą PRIESTAKADA Magdalena Dąbrowska na wykonanie oceny technicznej robót budowlanych wykonanych przy utwardzeniu nawierzchni ulicy Grabalówki położonej na terenie Dzielnicy Wilanów. 23-03-2010 Szczegóły
1309/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie węzła cieplnego. 23-03-2010 Szczegóły
1308/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie wentylacji mechanicznej. 23-03-2010 Szczegóły
1307/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. 23-03-2010 Szczegóły
1306/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 19-03-2010 Szczegóły
1305/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru ofert najkorzystniejszych złożonych dla postępowań dotyczących: Część I: Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży architektoniczno – konstrukcyjnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. Część II: Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. Część III: Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 17-03-2010 Szczegóły
1304/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie drogowym. 17-03-2010 Szczegóły
1303/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową ul. Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – ETAP I w ramach zadania „Przebudowa ul. Przyczółkowej” 17-03-2010 Szczegóły
1302/II/10 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Tadeuszowi Zieńkowskiemu, prowadzącemu firmę ”MAESTRO - BUD” nadzoru inwestorskiego przy budowie pływalni i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 17-03-2010 Szczegóły
1301/II/10 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Stanisławowi Kominiakowi, prowadzącemu firmę ”Usługi Budowlane” nadzoru inwestorskiego przy budowie pływalni i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 17-03-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe