Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1376/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Starodawnej 10-05-2010 Szczegóły
1375/II/10 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Rosy 10-05-2010 Szczegóły
1374/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Gąsek 10-05-2010 Szczegóły
1373/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-05-2010 Szczegóły
1372/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bożenną Grzelecką na całodobową ochronę osobistą kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 w Warszawie w terminie 01 maja – 16 maja 2010 r. 30-04-2010 Szczegóły
1371/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Speed Sport Service Sp. z o.o. na zakup sprzętu sportowego na wyposażenie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123. 30-04-2010 Szczegóły
1370/II/10 rozpatrzenia wniosku Pelagii i Kazimierza Styczyńskich o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r. 30-04-2010 Szczegóły
1369/II/10 zawarcia umowy na wycinkę drzew i skupin wraz z uporządkowaniem terenu na części działki ewidencyjnej nr 2/100 z obrębu 1-10-37, położonej przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w celu realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012.”” 29-04-2010 Szczegóły
1368/II/10 nie korzystania z prawa pierwokupu części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości uregulowanej w KW Nr WA2M/00210060/4 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/20 z obrębu 1-10-26 o powierzchni 20 198 m2, położonej przy ul. Klimczaka. 29-04-2010 Szczegóły
1367/II/10 wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia wykonawczego do umowy ramowej na: świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnych do tego celu urządzeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 28-04-2010 Szczegóły
1366/II/10 zawarcia umowy na wycinkę drzew i skupin wraz z uporządkowaniem terenu na części działki ewidencyjnej nr 2/100 z obrębu 1-10-37, położonej przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w celu realizacji zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci”. 28-04-2010 Szczegóły
1365/II/10 zawarcia z firmą Energo-Wac umowy na usunięcie awarii sieci wodociągowej (wykonanej z rur polietylenowych HDPE DN 63 do wodociągów ciśnieniowych) w ulicy Resorowej vis a vis budynku nr 30 na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na kwotę 7 930,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 05.05.2010 r. 27-04-2010 Szczegóły
1364/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 27-04-2010 Szczegóły
1363/II/10 wyrażenia zgody na: 1.Przeprowadzenie negocjacji dla zamówienia wykonawczego do umowy ramowej z dnia 23.04.2010r. nr BI/B/X/2/2/4/120/10-11, na podstawie art. 101 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: -świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnych do tego celu urządzeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 2.Zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji firmę POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, z którą została podpisana umowa ramowa. 27-04-2010 Szczegóły
1362/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – Etap I w ramach zadania „ Przebudowa ul. Przyczółkowej" 26-04-2010 Szczegóły
1361/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Zawarcie ze spółką SPEC S.A. umowy o przyłączenie węzła cieplnego w budynku hali sportowej przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie do miejskiej sieci ciepłowniczej zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym 26-04-2010 Szczegóły
1360/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót związanych z włączeniem ul. Nowokabackiej w ul. Drewny w ramach zadania „Budowa ul. Nowokabackiej” 26-04-2010 Szczegóły
1359/II/10 zawarcia z konsorcjum firm Konsalnet System Sp. z o.o. i Agencją Ochrony Skorpion Security aneksu do umowy nr WIL/WOŚ/B/B/III/2/1/5/977/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. (monitoring zdrojów oligoceńskich będących w administrowaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy), obejmującego instalację dodatkowych kamer na zewnątrz 2 budynków zdrojowych przy ul. Lentza/ Wiertnicza i Królowej Marysieńki/ Łowcza (po 1 na każdym z budynków) oraz wykonania 12-tu nagrań na nośnikach CD/DVD materiałów zarejestrowanych przez kamery, w okresie w okresie obowiązywania od dnia podpisania aneksu do dnia 31.12.2010 r., na łączną kwotę 5 124,00 zł brutto. 26-04-2010 Szczegóły
1358/II/10 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku 26-04-2010 Szczegóły
1357/II/10 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2010 r. 26-04-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe