Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1254/II/10 Aneksu do umowy Nr 33/2008 z dnia 30 września 2009 r. udostępnienia gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej. 11-02-2010 Szczegóły
1253/II/10 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Zakamarek 11-02-2010 Szczegóły
1252/II/10 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Calowej 11-02-2010 Szczegóły
1251/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 11-02-2010 Szczegóły
1250/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. 11-02-2010 Szczegóły
1249/II/10 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za rok 2009 w zakresie dochodów i wydatków bieżących , w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-02-2010 Szczegóły
1248/II/10 przyjęcia autopoprawki jednolitego projektu zmian w tabeli XV/1 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 09-02-2010 Szczegóły
1247/II/10 zmieniająca uchwałę nr 1191/II/10 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 18 stycznia 2010 r. 04-02-2010 Szczegóły
1246/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Katarzyną Wałdoch na organizację koncertu ,,Dwa serca”, który odbędzie się w filii Centrum Kultury Wilanów przy ul. Przyczółkowej 27a w dniu 14 lutego 2010 roku o godzinie 17.00. 02-02-2010 Szczegóły
1245/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie: Zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 19.10.2009r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/1/720/37/2009/382 pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010 r.” 02-02-2010 Szczegóły
1244/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie zieleni. 02-02-2010 Szczegóły
1243/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Roboty interwencyjne przy naprawach nawierzchni dróg i ulic na terenie Dzielnicy Wilanów. 02-02-2010 Szczegóły
1242/II/10 zmieniająca uchwałę w sprawie planów finansowych dochodów i wydatków placówek oświatowo - wychowawczych oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy na 2010 rok 02-02-2010 Szczegóły
1241/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 02-02-2010 Szczegóły
1240/II/10 przyjęcia autopoprawki jednolitego projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 02-02-2010 Szczegóły
1239/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 19.10.2009r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/1/720/37/2009/382 pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010 r.” 29-01-2010 Szczegóły
1238/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie technologii basenowej. 29-01-2010 Szczegóły
1237/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego w branży konstrukcyjnej nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 29-01-2010 Szczegóły
1236/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i infrastrukturą przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie węzła cieplnego. 29-01-2010 Szczegóły
1235/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: pełnienie nadzoru autorskiego nad budową pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych. 29-01-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe