Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
93/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 50 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 50. 12-04-2011 Szczegóły
92/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-04-2011 Szczegóły
91/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 926 12-04-2011 Szczegóły
90/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-04-2011 Szczegóły
89/III/2011 wyposażenia w majątek m. st. Warszawy: Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 12-04-2011 Szczegóły
88/III/2011 przyjęcia projektu Uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2011 05-04-2011 Szczegóły
87/III/2011 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i nadania jej Statutu 05-04-2011 Szczegóły
86/III/2011 zmiany załącznika uchwały nr 76/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.03.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 05-04-2011 Szczegóły
85/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-04-2011 Szczegóły
84/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Sędłak – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 17 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 05-04-2011 Szczegóły
83/III/2011 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – toalety publicznej i kiosku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie z panem Zbigniewem Wilczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „P.H.U. Zbigniew Wilczyński” oraz zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 29-03-2011 Szczegóły
82/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 24 przy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 24. 29-03-2011 Szczegóły
81/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-03-2011 Szczegóły
80/III/2011 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku. 22-03-2011 Szczegóły
79/III/2011 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 22-03-2011 Szczegóły
78/III/2011 udzielenia upoważnienia Ludwikowi Rakowskiemu – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy pełniącemu funkcję Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 7 pkt 15 i 16 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 22-03-2011 Szczegóły
77/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-03-2011 Szczegóły
76/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 22-03-2011 Szczegóły
75/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres ……………………..wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Aleksandrem Kurstakiem dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż…. 15-03-2011 Szczegóły
74/III/2011 udzielenia upoważnienia Tomaszowi Ciorgoniowi – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy pełniącemu funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 7 pkt 15 i 16 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 09-03-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe