Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
50/V/2019 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
49/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2019 r. 20-02-2019 Szczegóły
48/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-02-2019 Szczegóły
47/IV/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 20-02-2019 Szczegóły
46/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 13-02-2019 Szczegóły
45/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 13-02-2019 Szczegóły
44/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 13-02-2019 Szczegóły
43/V/2019 zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego, rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz skierowania do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 13-02-2019 Szczegóły
42/V/2019 przeznaczenia garażu nr (…) do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr (…) oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 13-02-2019 Szczegóły
41/V/2019 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do lat 3 nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 13-02-2019 Szczegóły
40/V/2019 udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy 13-02-2019 Szczegóły
39/V/2019 udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy 13-02-2019 Szczegóły
38/V/2019 udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy 13-02-2019 Szczegóły
37/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-02-2019 Szczegóły
36/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 13-02-2019 Szczegóły
35/V/2019 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2019 roku 01-02-2019 Szczegóły
34/V/2019 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku 01-02-2019 Szczegóły
33/V/2019 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów na 2019 rok 01-02-2019 Szczegóły
32/V/2019 przeznaczenia do najmu na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem lokalu 01-02-2019 Szczegóły
31/V/2019 powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań w celu nabycia na rzecz miasta stołecznego Warszawy nieruchomości pod realizację inwestycji o zasięgu dzielnicowym 01-02-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe