Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
182/V/2019 w sprawie odwołania dotychczasowego przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów w Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów i powołania nowego przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów 18-11-2019 Szczegóły
181/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 18-11-2019 Szczegóły
180/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 18-11-2019 Szczegóły
185/V/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2020 – 2021 pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 27-11-2019 Szczegóły
179/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-11-2019 Szczegóły
178/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 08-11-2019 Szczegóły
177/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-11-2019 Szczegóły
176/V/2019 przyznania dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-11-2019 Szczegóły
175/V/2019 przeznaczenia garażu nr … do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr … oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 05-11-2019 Szczegóły
174/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 05-11-2019 Szczegóły
173/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-11-2019 Szczegóły
172/V/2019 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze negocjacji poza konkursem ofert garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów 25-10-2019 Szczegóły
171/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-10-2019 Szczegóły
170/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25-10-2019 Szczegóły
169/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 16-10-2019 Szczegóły
168/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-10-2019 Szczegóły
167/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 15-10-2019 Szczegóły
166/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23 B 15-10-2019 Szczegóły
165/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2021 – 2022 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (z późn. zm.) 15-10-2019 Szczegóły
164/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 09-10-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe