Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
122/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 02-08-2019 Szczegóły
121/V/2019 • zmiany powierzchni lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z 307,70 m2 na 144,70 m2, • przeznaczenia do najmu na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 144,70 m2, położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na podnajem powierzchni nie przekraczającej 50% wynajmowanego lokalu innym podmiotom, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji. 02-08-2019 Szczegóły
120/V/2019 • wyłączenia pomieszczenia o powierzchni 48,00 m2 z powierzchni całkowitej lokalu wynajmowanego na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, • przeznaczenia do najmu pomieszczenia o powierzchni 63,32 m2 na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów, • zatwierdzenia warunków najmu tego pomieszczenia w trybie poza konkursem ofert, • wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji, • wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tego pomieszczenia nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom, • wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy WZN/LU/3/2018 z dnia 29.10.2018 r.; 02-08-2019 Szczegóły
119/V/2019 przeznaczenia garażu nr 60 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 2 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 60 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 25-07-2019 Szczegóły
118/V/2019 przeznaczenia garażu nr 61 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 61 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 25-07-2019 Szczegóły
117/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 25-07-2019 Szczegóły
116/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-07-2019 Szczegóły
115/V/2019 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 24-07-2019 Szczegóły
114/V/2019 • wyłączenia pomieszczenia o powierzchni 39,87 m2 z powierzchni całkowitej lokalu wynajmowanego na działalność statutową Centrum Kultury Wilanów w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, • zawarcia z Centrum Kultury Wilanów aneksu do umowy najmu Nr WZN/LU/2/2017 zawartej dnia 30.10.2017 r. na czas oznaczony dotyczącego zwiększenia powierzchni zajmowanego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radosnej 11 Warszawie. 22-07-2019 Szczegóły
113/V/2019 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 22-07-2019 Szczegóły
112/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 22-07-2019 Szczegóły
111/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 22-07-2019 Szczegóły
110/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-07-2019 Szczegóły
109/V/2019 przeznaczenia do dalszego korzystania w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. przez Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów na oddział przedszkolny „zerówkę” 17-07-2019 Szczegóły
108/V/2019 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 17-07-2019 Szczegóły
107/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 10-07-2019 Szczegóły
106/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 10-07-2019 Szczegóły
105/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 10-07-2019 Szczegóły
104/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 10-07-2019 Szczegóły
103/V/2019 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 10-07-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe