Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
422/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-12-2020 Szczegóły
421/V/2020 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2021 roku 22-12-2020 Szczegóły
420/V/2020 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2021 roku 22-12-2020 Szczegóły
419/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22-12-2020 Szczegóły
418/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.11.2020 r. 15-12-2020 Szczegóły
417/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15-12-2020 Szczegóły
416/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-12-2020 Szczegóły
415/V/2020 przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz (…), zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 5 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 11-12-2020 Szczegóły
414/V/2020 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zamiennego na czas nieoznaczony 11-12-2020 Szczegóły
413/V/2020 wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy od Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z tytułu opłat i zaliczek wynikających z umowy WZN/LU/6/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 11-12-2020 Szczegóły
412/V/2020 przeznaczenia do korzystania na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy sali oznaczonej numerem 200 o powierzchni 48,00 m2 usytuowanej w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie w Dzielnicy Wilanów na realizację zadań statutowych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego warunki korzystania. 11-12-2020 Szczegóły
411/V/2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 11-12-2020 Szczegóły
410/V/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 11-12-2020 Szczegóły
409/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020-2050, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-12-2020 Szczegóły
408/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-12-2020 Szczegóły
407/V/2020 nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 02-12-2020 Szczegóły
406/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-12-2020 Szczegóły
405/V/2020 przyznania dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 24-11-2020 Szczegóły
404/V/2020 udzielenia upoważnienia Pani Arlenie Grzywnowicz-Grędziak – Głównemu Specjaliście do spraw architektury i urbanistyki Referatu Realizacji Urbanistycznej w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 24-11-2020 Szczegóły
403/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-11-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe