Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
232/V/2020 w sprawie: przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz Pana (…)spadkobierców zmarłego najemcy Pana(…), zawarcia ze spadkobiercami kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 08-01-2020 Szczegóły
231/V/2020 w sprawie wskazania placówki, w której będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B 08-01-2020 Szczegóły
230/V/2020 w sprawie rekomendowania do finansowania oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2020 – 2021 pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 08-01-2020 Szczegóły
229/V/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 30-12-2019 Szczegóły
228/V/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 30-12-2019 Szczegóły
227/V/2019 w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 30-12-2019 Szczegóły
226/V/2019 w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23-12-2019 Szczegóły
225/V/2019 w sprawie: przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz Pana (…), zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 20-12-2019 Szczegóły
224/V/2019 w sprawie: przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz Pana (…), zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 20-12-2019 Szczegóły
223/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 207/V/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-12-2019 Szczegóły
222/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 206/V/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-12-2019 Szczegóły
221/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 180/V/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-12-2019 Szczegóły
220/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 208/V/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-12-2019 Szczegóły
219/V/2019 zmieniająca uchwałę nr 181/V/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-12-2019 Szczegóły
218/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o najem socjalny lokalu 20-12-2019 Szczegóły
217/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 20-12-2019 Szczegóły
216/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 20-12-2019 Szczegóły
215/V/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 20-12-2019 Szczegóły
214/V/2019 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2019 Szczegóły
213/V/2019 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2020 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe