Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
362/V/2020 wyrażenia zgody na zamianę garażu nr przy ul. w Warszawie wynajmowanego przez Panią (…) na garaż nr przy ul. w Warszawie 09-09-2020 Szczegóły
361/V/2020 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku 09-09-2020 Szczegóły
360/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.08.2020 r. 09-09-2020 Szczegóły
359/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-09-2020 Szczegóły
358/V/2020 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 09-09-2020 Szczegóły
357/V/2020 przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz (…), zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 07-09-2020 Szczegóły
356/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 07-09-2020 Szczegóły
355/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-09-2020 Szczegóły
354/V/2020 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 01-09-2020 Szczegóły
353/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B 01-09-2020 Szczegóły
352/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B 01-09-2020 Szczegóły
351/V/2020 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B 01-09-2020 Szczegóły
350/V/2020 udzielenia pomocy mieszkaniowej 31-08-2020 Szczegóły
349/V/2020 udzielenia pomocy mieszkaniowej 31-08-2020 Szczegóły
348/V/2020 udzielenia upoważnienia do przeprowadzania kontroli w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, dotowanych z budżetu m.st. Warszawy w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 31-08-2020 Szczegóły
347/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31-08-2020 Szczegóły
346/V/2020 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2022 – 2023 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2020 Szczegóły
345/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 28-08-2020 Szczegóły
344/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 28-08-2020 Szczegóły
343/V/2020 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 28-08-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe