Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
564/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 27-09-2021 Szczegóły
563/V/2021 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 22-09-2021 Szczegóły
562/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 20-09-2021 Szczegóły
561/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-09-2021 Szczegóły
560/V/2021 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-09-2021 Szczegóły
559/V/2021 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 20-09-2021 Szczegóły
558/V/2021 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-09-2021 Szczegóły
557/V/2021 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2021 roku 15-09-2021 Szczegóły
556/V/2021 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 15-09-2021 Szczegóły
555/V/2021 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej założenia Młodzieżowego Domu Kultury nr 8 w Warszawie, ul. Kolegiacka 3 15-09-2021 Szczegóły
554/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14. 31-08-2021 Szczegóły
553/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 416 im. UNICEF, ul. Syta 123 31-08-2021 Szczegóły
552/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 400, ul. Oś Królewska 25 31-08-2021 Szczegóły
551/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 400, ul. Oś Królewska 25 31-08-2021 Szczegóły
550/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 400, ul. Oś Królewska 25 31-08-2021 Szczegóły
549/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 400, ul. Oś Królewska 25 31-08-2021 Szczegóły
548/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30 31-08-2021 Szczegóły
547/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30 31-08-2021 Szczegóły
546/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30 31-08-2021 Szczegóły
545/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10. 31-08-2021 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe