Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
510/V/2021 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 07-07-2021 Szczegóły
509/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-07-2021 Szczegóły
508/V/2021 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy projektu uchwały w sprawie określenia na obszarze Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy strefy wpływającej na ustalanie wysokości stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta stołecznego Warszawy 29-06-2021 Szczegóły
507/V/2021 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 29-06-2021 Szczegóły
506/V/2021 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres do 3 lat na nieruchomościach oznaczonych jako działki ew. nr. 118, 119, 121 oraz część dz. 207/1 z obrębu 1-05-34 zwanej dalej „Nieruchomością” położnej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 24-06-2021 Szczegóły
505/V/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zamiennego na czas nieoznaczony 24-06-2021 Szczegóły
504/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 24-06-2021 Szczegóły
503/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-06-2021 Szczegóły
498/V/2021 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako cz. działki ew. nr. 121 z obrębu 1-11-19 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 09-06-2021 Szczegóły
502/V/2021 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 14-06-2021 Szczegóły
501/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-06-2021 Szczegóły
500/V/2021 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.05.2021 rok 14-06-2021 Szczegóły
499/V/2021 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 14-06-2021 Szczegóły
497/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 09-06-2021 Szczegóły
495/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 26-05-2021 Szczegóły
494/V/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zamiennego na czas nieoznaczony 24-05-2021 Szczegóły
493/V/2021 zatwierdzenia planu pracy na 2021 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 24-05-2021 Szczegóły
492/V/2021 zatwierdzenia arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2021/2022 24-05-2021 Szczegóły
491/V/2021 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 19-05-2021 Szczegóły
490/V/2021 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr. 118, 119, 121 i część dz. 207/1 z obrębu 1-05-34 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-05-2021 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe