Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
620/V/2022 w sprawie rekomendowania oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2022-2023 pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu AB dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 04-01-2022 Szczegóły
619/V/2021 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 23-12-2021 Szczegóły
618/V/2021 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomościach położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 23-12-2021 Szczegóły
617/V/2021 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 23-12-2021 Szczegóły
616/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-12-2021 Szczegóły
615/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23-12-2021 Szczegóły
614/V/2021 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2022 roku 20-12-2021 Szczegóły
613/V/2021 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 listopada 2021 roku 20-12-2021 Szczegóły
612/V/2021 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2022 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2021 Szczegóły
611/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 20-12-2021 Szczegóły
610/V/2021 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 144,70 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie, którego najemcą jest Centrum Kultury Wilanów oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu i odstąpienia od pobrania kaucji gwarancyjnej 13-12-2021 Szczegóły
609/V/2021 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2022 roku 13-12-2021 Szczegóły
608/V/2021 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2022-2023 13-12-2021 Szczegóły
607/V/2021 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. J. B. Flatta 7 07-12-2021 Szczegóły
606/V/2021 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie założenia Przedszkola nr 436 w Warszawie, ul. Sarmacka 4 07-12-2021 Szczegóły
605/V/2021 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-12-2021 Szczegóły
604/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-12-2021 Szczegóły
603/V/2021 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 03-12-2021 Szczegóły
602/V/2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 01-12-2021 Szczegóły
601/V/2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 01-12-2021 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe