Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
449/V/2021 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-02-2021 Szczegóły
448/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 roku w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-02-2021 Szczegóły
447/V/2021 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej uchwały w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B 17-02-2021 Szczegóły
446/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 17-02-2021 Szczegóły
445/V/2021 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 12-02-2021 Szczegóły
444/V/2021 w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 12-02-2021 Szczegóły
443/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 roku w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-02-2021 Szczegóły
442/V/2021 przeznaczenia do najmu na okres 18 miesięcy poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 98,00 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Potułkały 10 wchodzącego w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów na rzecz dotychczasowego najemcy Warszawskiego Klubu Kolarskiego, zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia warunków najmu oraz obniżenia o 50 % wysokości kaucji za przedmiotowy lokal. 05-02-2021 Szczegóły
441/V/2021 umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 05-02-2021 Szczegóły
440/V/2021 udzielenia upoważnienia Pani Joannie Różańskiej – Głównemu Specjaliście do spraw architektury i urbanistyki Referatu Realizacji Urbanistycznej w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 05-02-2021 Szczegóły
439/V/2021 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2021 r. 05-02-2021 Szczegóły
438/V/2021 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-02-2021 Szczegóły
437/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 600 – Transport i łączność 05-02-2021 Szczegóły
436/V/2021 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 05-02-2021 Szczegóły
435/V/2021 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 roku w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-02-2021 Szczegóły
434/V/2021 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok 05-02-2021 Szczegóły
433/V/2021 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 1.671,29 m2 wraz z przynależnymi stanowiskami postojowymi w hali garażowej o powierzchni ogólnej 95,40 m2, usytuowanych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, którego najemcą jest Centrum Kultury Wilanów oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, odstąpienia od pobrania kaucji gwarancyjnej i wyrażenia zgody na podnajem powierzchni nie przekraczającej 50% jego powierzchni innym podmiotom 27-01-2021 Szczegóły
432/V/2021 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 1.144,68 m2 wraz z przynależnymi stanowiskami postojowymi w hali garażowej o powierzchni ogólnej 69,08 m2, usytuowanych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, którego najemcą jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, odstąpienia od pobrania kaucji gwarancyjnej i wyrażenia zgody na podnajem powierzchni nie przekraczającej 50% jego powierzchni innym podmiotom 27-01-2021 Szczegóły
431/V/2021 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 20,54 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, którego najemcą jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, odstąpienia od pobrania kaucji gwarancyjnej 27-01-2021 Szczegóły
430/V/2021 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 27-01-2021 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe