Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
699/V/2022 przeznaczenia garażu nr … do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz…, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 5 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr … oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 08-06-2022 Szczegóły
698/V/2022 umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 08-06-2022 Szczegóły
697/V/2022 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31 maja 2022 roku 08-06-2022 Szczegóły
696/V/2022 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-06-2022 Szczegóły
695/V/2022 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok 08-06-2022 Szczegóły
694/V/2022 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2022 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31-05-2022 Szczegóły
693/V/2022 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok 31-05-2022 Szczegóły
692/V/2022 przeznaczenia garażu nr … do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz… , zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 5 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr … oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 27-05-2022 Szczegóły
691/V/2022 zatwierdzenia arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2022/2023 27-05-2022 Szczegóły
690/V/2022 skierowania Pani … wraz z małoletnią córką … do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 23-05-2022 Szczegóły
689/V/2022 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2021” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2021” 23-05-2022 Szczegóły
688/V/2022 zatwierdzenia planu pracy na 2022 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 23-05-2022 Szczegóły
687/V/2022 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 kwietnia 2022 roku 23-05-2022 Szczegóły
686/V/2022 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-05-2022 Szczegóły
685/V/2022 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-05-2022 Szczegóły
684/V/2022 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za rok 2021. 16-05-2022 Szczegóły
683/V/2022 zmiany Uchwały w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-05-2022 Szczegóły
682/V/2022 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za rok 2021. 11-05-2022 Szczegóły
681/V/2022 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-05-2022 Szczegóły
680/V/2022 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2022 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 29-04-2022 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe