Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
614/2018 przekazania do Rady Dzielnicy Wesoła projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 21-02-2018 Szczegóły
612/2018 zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 21-02-2018 Szczegóły
611/2018 zaakceptowania sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Wesoła do uchwały budżetowej m.st. Warszawy za 2017 rok. 20-02-2018 Szczegóły
491/2018 przekazania projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2018 i prognozy budżetowej na lata 2019-2020 w zakresie dochodów i wydatków bieżących 31-08-2017 Szczegóły
618/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku 28-02-2018 Szczegóły
565/2018 przyjęcia Harmonogramu realizacji działań lokalnych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 roku 31-01-2018 Szczegóły
559/2018 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku 24-01-2018 Szczegóły
558/2018 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku 24-01-2018 Szczegóły
L/118/2018 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 15-02-2018 Szczegóły
L/117/2018 wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, ul. Krótka 1 15-02-2018 Szczegóły
L/116/2018 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii # Warszawa 2030 15-02-2018 Szczegóły
L/115/2018 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 15-02-2018 Szczegóły
541/2017 zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 13-12-2017 Szczegóły
539/2017 zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 06-12-2017 Szczegóły
608/2018 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045 09-02-2018 Szczegóły
607/2018 przekazania do Rady Dzielnicy Wesoła projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 07-02-2018 Szczegóły
606/2018 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045 07-02-2018 Szczegóły
605/2018 zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 07-02-2018 Szczegóły
604/2018 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 31-01-2018 Szczegóły
603/2018 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na zamianę lokalu 31-01-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt