Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
85/2019 rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w latach 2019-2021 02-04-2019 Szczegóły
691/2018 zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła, 28-09-2018 Szczegóły
84/2019 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w latach 2019 - 2021 26-03-2019 Szczegóły
83/2019 uchwałę w sprawie rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2019 roku 26-03-2019 Szczegóły
82/2019 wyznaczenia przedstawicieli Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do udziału w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie 26-03-2019 Szczegóły
81/2019 wyznaczenia przedstawicieli Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do udziału w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 259 „Leśna Bajka” w Warszawie, zaakceptował skład komisji i podjął jednogłośnie uchwałę nr 81/2019 w tej sprawie. 26-03-2019 Szczegóły
651/2018 upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 07-05-2018 Szczegóły
650/2018 upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 07-05-2018 Szczegóły
649/2018 upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 07-05-2018 Szczegóły
648/2019 upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 07-05-2018 Szczegóły
644/2018 rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku 25-04-2018 Szczegóły
643/2018 przyjęcia harmonogramu zadań lokalnych na rok 2018 dla Dzielnicy Wesoła na podstawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 25-04-2018 Szczegóły
637/2018 skierowania do Rady Dzielnicy Wesoła projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2017 roku 11-04-2018 Szczegóły
630 uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku 21-03-2018 Szczegóły
80/2019 przekazania do Rady Dzielnicy Wesoła projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 19-03-2019 Szczegóły
78/2019 zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 12-03-2019 Szczegóły
77/2019 przekazania do Rady Dzielnicy Wesoła projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 12-03-2019 Szczegóły
76/2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2019 - 2045 12-03-2019 Szczegóły
75/2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2019 - 2045 12-03-2019 Szczegóły
628/2018 udzielenia upoważnienia pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 14-03-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe