Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
IX/31/2007 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła 29-03-2007 Szczegóły
IX/42/2011 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z realizacji zadań pomocy społecznej w 2010 roku 14-04-2011 Szczegóły
L/115/2018 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 15-02-2018 Szczegóły
L/116/2018 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii # Warszawa 2030 15-02-2018 Szczegóły
L/117/2018 wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, ul. Krótka 1 15-02-2018 Szczegóły
L/118/2018 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 15-02-2018 Szczegóły
L/133/2013 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok 04-11-2013 Szczegóły
L/137/2005 zaopiniowania wniosku o nadanie Gimnazjum nr 118 imienia Pierwszej Kompanii Kadrowej. 19-12-2005 Szczegóły
L/138/2005 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2006. 19-12-2005 Szczegóły
L/139/2010 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok 25-02-2010 Szczegóły
L/140/ 2010 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia na terenie m. st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 25-02-2010 Szczegóły
L/141/2010 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok 25-02-2010 Szczegóły
LI /142/2010 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok 17-03-2010 Szczegóły
LI/119/2018 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Wesoła do uchwały budżetowej m.st. Warszawy za 2017 rok 15-03-2018 Szczegóły
LI/120/2018 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 15-03-2018 Szczegóły
LI/121/2018 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 15-03-2018 Szczegóły
LI/122/2018 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 15-03-2018 Szczegóły
LI/123/2018 rozpatrzenia skargi Pana J… N… na działania dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 15-03-2018 Szczegóły
LI/139/2006 uwag i wniosków do aktualnej wersji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła. 16-01-2006 Szczegóły
LI/143/2010 rozwiązania Doraźnej Komisji Statutowo- Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 17-03-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe