Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
IV/13/2006 powołania Komisji Rady Dzielnicy Wesoła i ustalenia przedmiotu ich działania 14-12-2006 Szczegóły
IV/14/2006 ustalenia składów osobowych komisji Rady Dzielnicy Wesoła. 14-12-2006 Szczegóły
IV/15/2006 powołania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 14-12-2006 Szczegóły
IV/16/2006 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2007 14-12-2006 Szczegóły
IV/17/2006 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła 14-12-2006 Szczegóły
IV/20/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2015 rok. 29-01-2015 Szczegóły
IV/29/2011 wyrażenia opinii do projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2011-2015 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez Dzielnicę Wesoła 10-01-2011 Szczegóły
IV/7/2018 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2019 19-12-2018 Szczegóły
IV/9/2002 wygaśnięcia mandatu radnego. 18-12-2002 Szczegóły
IX/21/2019 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr LXX/1833/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podleśnej w Dzielnicy Wesoła 20-02-2019 Szczegóły
IX/22/2019 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
IX/23/2019 rozpatrzenia skargi Pani ………………………………na działania p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
IX/24/2019 rozpatrzenia skargi Pana …………………………na działania Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
IX/25/2019 rozpatrzenia skargi Pana …………………na działania Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
IX/26/2019 rozpatrzenia skargi Pana ………………………… na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
IX/27/2019 rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
IX/28/2019 zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2019 rok. 20-02-2019 Szczegóły
IX/29/2019 powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
IX/30/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok 29-03-2007 Szczegóły
IX/30/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe