Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXV/97/2009 przyjęcia zmian do Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 15-01-2009 Szczegóły
XXXV/97/2012 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stara Miłosna – część północna – nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - część III A 22-11-2012 Szczegóły
XXXV/98/2009 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 15-01-2009 Szczegóły
XXXV/99/2009 określenia dla Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy strefy, od której zależą czynniki obniżające lub podwyższające stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 15-01-2009 Szczegóły
XXXVI/101/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/102/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/103/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/104/2009 przyjęcia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na rok 2009 dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/105/2009 zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/106/2005 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 27-01-2005 Szczegóły
XXXVI/107/2005 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013 27-01-2005 Szczegóły
XXXVI/80/2017 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Wesoła do uchwały budżetowej m.st. Warszawy za 2016 rok 13-03-2017 Szczegóły
XXXVI/81/2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 13-03-2017 Szczegóły
XXXVI/86/2017 odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVI/98/2012 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 13-12-2012 Szczegóły
XXXVI/99/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2013 13-12-2012 Szczegóły
XXXVII/ 90/2017 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/100/2013 w sprawie zaopiniowania Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2013 24-01-2013 Szczegóły
XXXVII/101/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.S. na działanie Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 24-01-2013 Szczegóły
XXXVII/102/2013 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2013 rok 24-01-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe