Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXIX/91/2017 wyrażenia opinii do sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z realizacji zadań w 2016 roku 18-05-2017 Szczegóły
XXXIX/92/2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 18-05-2017 Szczegóły
XXXIX/93/2017 odwołania przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 18-05-2017 Szczegóły
XXXIX/94/2017 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 18-05-2017 Szczegóły
XXXV/100/2009 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2009 rok 15-01-2009 Szczegóły
XXXV/104/2004 wyrażenia opinii do projektu spisu zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2005. 16-12-2004 Szczegóły
XXXV/105/2004 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2005. 16-12-2004 Szczegóły
XXXV/79/2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 09-02-2017 Szczegóły
XXXV/96/2009 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 15-01-2009 Szczegóły
XXXV/97/2009 przyjęcia zmian do Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 15-01-2009 Szczegóły
XXXV/97/2012 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stara Miłosna – część północna – nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - część III A 22-11-2012 Szczegóły
XXXV/98/2009 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 15-01-2009 Szczegóły
XXXV/99/2009 określenia dla Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy strefy, od której zależą czynniki obniżające lub podwyższające stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 15-01-2009 Szczegóły
XXXVI/101/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/102/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/103/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/104/2009 przyjęcia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na rok 2009 dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/105/2009 zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 19-02-2009 Szczegóły
XXXVI/106/2005 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 27-01-2005 Szczegóły
XXXVI/107/2005 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013 27-01-2005 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe