Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXII/89/2008 powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła oraz nadania jej statutu 16-10-2008 Szczegóły
XXXII/92/ 2012 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 15-10-2012 Szczegóły
XXXII/92/2004 odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Wesoła. 30-09-2004 Szczegóły
XXXII/93/2004 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. na świadczenie usług eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacyjnej z przykanalikami oraz eksploatacji hydroforni, stacji uzdatniania wody, ujęć wodnych i przepompowni ścieków na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 30-09-2004 Szczegóły
XXXII/94/2004 wyrażenia opinii do "Spisu zadań inwestycyjnych dla Dzielnicy Wesoła w roku 2005". 30-09-2004 Szczegóły
XXXIII/75/2016 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2017 15-12-2016 Szczegóły
XXXIII/76/2016 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchylenia w części uchwał: Rady Gminy Warszawa -Wawer Nr 304/XL/96 z dnia 6 grudnia 1996 r. i Rady miasta Wesoła Nr 64/XIII/99 z dnia 28 maja 1999 r. 15-12-2016 Szczegóły
XXXIII/90/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok 06-11-2008 Szczegóły
XXXIII/91/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 rok 06-11-2008 Szczegóły
XXXIII/92/2008 zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła na 2008 rok 06-11-2008 Szczegóły
XXXIII/93/2008 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy 06-11-2008 Szczegóły
XXXIII/93/2012 w sprawie wyrażenia opinii do załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok 18-10-2012 Szczegóły
XXXIII/94/2008 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2009 06-11-2008 Szczegóły
XXXIII/95/2004 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła 19-10-2004 Szczegóły
XXXIII/96/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku do budżetu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 19-10-2004 Szczegóły
XXXIII/97/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2004 rok. 19-10-2004 Szczegóły
XXXIII/98/2004 wyrażenia opinii do wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2005 rok. 19-10-2004 Szczegóły
XXXIV/100/2004 wystąpienia z wnioskiem o ujęcie w wykazie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, środków finansowych na wykonanie zadania ujętego w spisie zadań inwestycyjnych Dzielnicy Wesoła, pod nazwą "Zakup lokalu na przychodnię w Osiedlu Zielona". 25-11-2004 Szczegóły
XXXIV/101/2004 wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Stara Miłosna - południe" 25-11-2004 Szczegóły
XXXIV/102/2004 przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła. 25-11-2004 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe