Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXI/86/2008 wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stara Miłosna Południe 06-10-2008 Szczegóły
XXXI/87/2004 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/88/2004 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na II półrocze 2004 roku. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/89/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2004 rok. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/90/2004 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie najmu i dzierżawy lokali użytkowych w domach wielolokalowych. 26-08-2004 Szczegóły
XXXI/91/ 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 20-09-2012 Szczegóły
XXXI/91/2004 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie kierunków zmian w zakresie gospodarowania oraz zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 26-08-2004 Szczegóły
XXXII/74/2016 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 12-12-2016 Szczegóły
XXXII/87/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok 16-10-2008 Szczegóły
XXXII/88/2008 wyrażenia opinii do załącznika Dzielnicy Wesoła do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2009 rok 16-10-2008 Szczegóły
XXXII/89/2008 powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła oraz nadania jej statutu 16-10-2008 Szczegóły
XXXII/92/ 2012 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 15-10-2012 Szczegóły
XXXII/92/2004 odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Wesoła. 30-09-2004 Szczegóły
XXXII/93/2004 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. na świadczenie usług eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacyjnej z przykanalikami oraz eksploatacji hydroforni, stacji uzdatniania wody, ujęć wodnych i przepompowni ścieków na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 30-09-2004 Szczegóły
XXXII/94/2004 wyrażenia opinii do "Spisu zadań inwestycyjnych dla Dzielnicy Wesoła w roku 2005". 30-09-2004 Szczegóły
XXXIII/75/2016 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2017 15-12-2016 Szczegóły
XXXIII/76/2016 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchylenia w części uchwał: Rady Gminy Warszawa -Wawer Nr 304/XL/96 z dnia 6 grudnia 1996 r. i Rady miasta Wesoła Nr 64/XIII/99 z dnia 28 maja 1999 r. 15-12-2016 Szczegóły
XXXIII/90/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok 06-11-2008 Szczegóły
XXXIII/91/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 rok 06-11-2008 Szczegóły
XXXIII/92/2008 zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła na 2008 rok 06-11-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe