Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXIX/82/2004 podjęcia działań zmierzających do opracowania nowego wariantu przebiegu WOW poza granicami Dzielnicy Wesoła i uwzględnienia go w opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m.st. Warszawy. 08-07-2004 Szczegóły
XXIX/82/2008 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy 08-09-2008 Szczegóły
XXIX/83/2004 zaopiniowania wniosku Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców o nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum Nr 3 w Warszawie Wesołej przy ul. Klimatycznej 1. 08-07-2004 Szczegóły
XXIX/84/2004 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 08-07-2004 Szczegóły
XXIX/89/ 2012 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 27-08-2012 Szczegóły
XXIX/90/2012 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 27-08-2012 Szczegóły
XXV/59/2016 rozpatrzenia skargi Pani M… M…- P… na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 16-06-2016 Szczegóły
XXV/60/2016 rozpatrzenia skargi Pani A… P…, Pani T… K…, Pani R… M… - K… na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 16-06-2016 Szczegóły
XXV/66/2020 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Wesoła do uchwały budżetowej m.st. Warszawy za 2019 rok 11-03-2020 Szczegóły
XXV/67/2020 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok 11-03-2020 Szczegóły
XXV/68/2004 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2004 rok. 13-05-2004 Szczegóły
XXV/70/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok 29-05-2008 Szczegóły
XXV/71/2008 zaopiniowania projektu Załącznika nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącego uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2008 – 2012 29-05-2008 Szczegóły
XXV/72/2008 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012 29-05-2008 Szczegóły
XXV/82/ 2012 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 24-05-2012 Szczegóły
XXV/83/2012 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 24-05-2012 Szczegóły
XXV/84/2012 w sprawie wyposażenia szkół podstawowych i zespołu szkół w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy 24-05-2012 Szczegóły
XXV/85/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W. L. na działanie dyrektora Przedszkola Nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w Warszawie 24-05-2012 Szczegóły
XXVI/61/2016 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 14-07-2016 Szczegóły
XXVI/62/2016 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 14-07-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe