Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXIV/62/2004 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/63/2004 odwołania Pana Andrzeja Jastrzębskiego z funkcji Burmistrza Dzielnicy Wesoła. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/63/2020 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok 26-02-2020 Szczegóły
XXIV/64/2004 wystąpienia z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Plac Wojska Polskiego-Centrum Zachód w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/64/2020 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok 26-02-2020 Szczegóły
XXIV/65/2004 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Dzielnicy Wesoła. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/65/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok 24-04-2008 Szczegóły
XXIV/65/2020 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 26-02-2020 Szczegóły
XXIV/66/2004 zatwierdzenia zaleceń Komisji Rewizyjnej z kontroli odnośnie sprawdzenia zasadności rozliczenia umów dotyczących projektowania sieci wodociągowej w ul. Gazowej i Uroczej oraz ul. Kraszewskiego i Krasickiego. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/66/2008 zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z realizacji zadań pomocy społecznej w 2007 roku 24-04-2008 Szczegóły
XXIV/67/2004 zatwierdzenia zaleceń Komisji Rewizyjnej z kontroli zakupu dekoracji świątecznych w dzielnicy. 29-04-2004 Szczegóły
XXIV/67/2008 przyjęcia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na rok 2008 dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 24-04-2008 Szczegóły
XXIV/68/2008 wyrażenia opinii dotyczącej wykazu miejsc przeznaczonych do handlu obwoźnego na gruntach stanowiących własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła 24-04-2008 Szczegóły
XXIV/69/2008 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła kontroli dokumentów dotyczących nieruchomości, którą włada TKKF 24-04-2008 Szczegóły
XXIV/78/2012 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z realizacji zadań pomocy społecznej w 2011 roku 19-04-2012 Szczegóły
XXIV/79/2012 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Trakt Brzeski 52 w Warszawie 19-04-2012 Szczegóły
XXIV/80/2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 19-04-2012 Szczegóły
XXIV/81/2012 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 19-04-2012 Szczegóły
XXIX/67/2016 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 15-09-2016 Szczegóły
XXIX/72/2020 rozpatrzenia skargi Pana …………………………..na działania Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 08-07-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe