Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXII/60/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 18-12-2019 Szczegóły
XXII/61/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok 28-02-2008 Szczegóły
XXII/61/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2020 18-12-2019 Szczegóły
XXII/62/2008 wyrażenia opinii w sprawie przekazania wiat przystankowych autobusowych w Dzielnicy Wesoła w zarząd i administrowanie Zarządowi Transportu Miejskiego - jednostce organizacyjnej m.st. Warszawy 28-02-2008 Szczegóły
XXII/74/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy za 2011 rok 16-02-2012 Szczegóły
XXII/75/2012 w sprawie wyposażenia Biblioteki w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy 16-02-2012 Szczegóły
XXII/76/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. P. na postępowanie Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-02-2012 Szczegóły
XXIII/53/2016 wyrażenia opinii do sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z realizacji zadań w 2015 roku 21-04-2016 Szczegóły
XXIII/54/2016 zmieniająca uchwałę Nr III/9/2015 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 21-04-2016 Szczegóły
XXIII/55/2016 zmieniająca uchwałę Nr III/8/2015 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 21-04-2016 Szczegóły
XXIII/56/2016 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 21-04-2016 Szczegóły
XXIII/59/2004 odwołania Pana Bogdana Wilka z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła. 25-03-2004 Szczegóły
XXIII/60/2004 przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na rok 2004. 25-03-2004 Szczegóły
XXIII/61/2004 wyrażenia opinii o nabyciu w drodze darowizny na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nie obciążonych nieruchomości, opisanych w księgach wieczystych KW VII-87248 oraz KW 70518 zabudowanych budynkiem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z urządzeniami. 25-03-2004 Szczegóły
XXIII/62/2020 zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2020 rok. 15-01-2020 Szczegóły
XXIII/63/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok 27-03-2008 Szczegóły
XXIII/64/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok 27-03-2008 Szczegóły
XXIII/77/2012 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 22-03-2012 Szczegóły
XXIV/57/2016 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 19-05-2016 Szczegóły
XXIV/58/2016 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 19-05-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe