Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XVIII/64/2011 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2012 rok 20-10-2011 Szczegóły
XVIII/65/2011 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przeprowadzenia kontroli w zakresie udzielania zwolnień z opłat za wyżywienie w placówkach szkolnych uczestniczących w programie „Lato w Mieście 2011” 20-10-2011 Szczegóły
XX/53/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 17-12-2003 Szczegóły
XX/54/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 17-12-2003 Szczegóły
XX/57/2007 wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany projektu statutu m. st. Warszawy 13-12-2007 Szczegóły
XX/58/2019 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 27-11-2019 Szczegóły
XX/69/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2012 15-12-2011 Szczegóły
XXI/55/2004 wystąpienia o powołanie komisji do kontroli podatkowej. 29-01-2004 Szczegóły
XXI/56/2004 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2004. 29-01-2004 Szczegóły
XXI/57/2004 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na I kwartał 2004 roku. 29-01-2004 Szczegóły
XXI/58/2008 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok 31-01-2008 Szczegóły
XXI/59/2008 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok 31-01-2008 Szczegóły
XXI/60/2008 wyrażenia opinii w sprawie zmian w Statucie m.st. Warszawy 31-01-2008 Szczegóły
XXI/70/2012 w sprawie wyposażenia gimnazjum, zespołu szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy 12-01-2012 Szczegóły
XXI/71/2012 w sprawie zaopiniowania Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2012 12-01-2012 Szczegóły
XXI/72/2012 w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr … w Warszawie, ul. Cieplarniana 23 oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 18 12-01-2012 Szczegóły
XXI/73/2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2012 rok. 12-01-2012 Szczegóły
XXII/52/2016 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 259 w Warszawie, Plac Wojska Polskiego 18 17-03-2016 Szczegóły
XXII/58/2004 zaopiniowania założeń do wieloletniego programu inwestycyjnego m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła na lata 2003-2007. 18-02-2004 Szczegóły
XXII/59/2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 18-12-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe