Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XLVII/133/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w projekcie załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok 15-12-2009 Szczegóły
XLVII/134/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w projekcie załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok 15-12-2009 Szczegóły
XLVIII/110/2017 zmieniająca uchwałę Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 14-12-2017 Szczegóły
XLVIII/111/2017 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2018 14-12-2017 Szczegóły
XLVIII/129/ 2013 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok 17-10-2013 Szczegóły
XLVIII/130/2013 w sprawie wyrażenia opinii do załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok 17-10-2013 Szczegóły
XLVIII/134/2005 wyrażenia opinii do proponowanego „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009” dla Dzielnicy Wesoła. 09-11-2005 Szczegóły
XLVIII/135/2010 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok 28-01-2010 Szczegóły
XLVIII/136/2010 zaopiniowania Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na rok 2010 28-01-2010 Szczegóły
XLVIII/137/2010 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2010 rok. 28-01-2010 Szczegóły
XV/33/2003 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2003 rok. 28-08-2003 Szczegóły
XV/34/2003 wyrażenia opinii do projektu Statutu m. st. Warszawy. 28-08-2003 Szczegóły
XV/35/2003 pozostawienia Urzędu Stanu Cywilnego w strukturze Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła. 28-08-2003 Szczegóły
XV/46/2007 wyrażenia opinii do projektu Statutu m. st. Warszawy 25-07-2007 Szczegóły
XV/56/2011 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok 19-09-2011 Szczegóły
XV/57/ 2011 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok 19-09-2011 Szczegóły
XVI/36/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie określenia kierunków polityki oświatowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2003-2006. 25-09-2003 Szczegóły
XVI/37/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych. 25-09-2003 Szczegóły
XVI/38/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy i projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie szczegółowych zasad najmu komunalnych lokali użytkowych będących w zasobach m. st. Warszawy z wyłączeniem garaży i targowisk. 25-09-2003 Szczegóły
XVI/38/2015 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła 15-10-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe