Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XLIII/120 /2013 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 23-05-2013 Szczegóły
XLIII/124/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 14-09-2009 Szczegóły
XLIII/126/2005 uwag do wstępnego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła. 14-07-2005 Szczegóły
XLIII/127/2005 zwiększenia stanu zatrudnienia w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła w Urzędzie m.st. Warszawy. 14-07-2005 Szczegóły
XLIII/128/2005 modernizacji ulicy Trakt Brzeski. 14-07-2005 Szczegóły
XLIV/104/2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 16-10-2017 Szczegóły
XLIV/121/ 2013 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok 20-06-2013 Szczegóły
XLIV/125/2009 wyrażenia opinii do projektu Statutu Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy 24-09-2009 Szczegóły
XLIV/126/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 24-09-2009 Szczegóły
XLIV/127/2009 przejęcia oczyszczalni ścieków komunalnych „Cyraneczka” w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 24-09-2009 Szczegóły
XLIV/129/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 25-08-2005 Szczegóły
XLIX/112/2018 zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2018 rok. 11-01-2018 Szczegóły
XLIX/113/2018 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 11-01-2018 Szczegóły
XLIX/114/2018 wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 262 w Warszawie, ul. Wilanowska 3 11-01-2018 Szczegóły
XLIX/131/2013 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok 28-10-2013 Szczegóły
XLIX/132/2013 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok 28-10-2013 Szczegóły
XLIX/135/2005 zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. 01-12-2005 Szczegóły
XLIX/136/2005 wyrażenia opinii o przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez teren Dzielnicy Wesoła. 01-12-2005 Szczegóły
XLIX/138/2010 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok 15-02-2010 Szczegóły
XLV/ 131/2009 wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Stołeczne Warszawę umowy dzierżawy nieruchomości na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej na okres przekraczający rok budżetowy 19-10-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe