Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XIX/55/2019 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 20-11-2019 Szczegóły
XIX/56/2007 wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Trakt Brzeski 52 w Warszawie 29-11-2007 Szczegóły
XIX/56/2019 rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20-11-2019 Szczegóły
XIX/57/2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/9/2019 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20-11-2019 Szczegóły
XIX/68/2011 w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr … w Warszawie, ul. Cieplarniana 23 oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 18 24-11-2011 Szczegóły
XL/107/ 2013 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok 21-03-2013 Szczegóły
XL/108/2013 w sprawie określenia dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy strefy od której zależą czynniki obniżające lub podwyższające stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 21-03-2013 Szczegóły
XL/117/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 18-06-2009 Szczegóły
XL/118/2009 zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 18-06-2009 Szczegóły
XL/119//2009 wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła 18-06-2009 Szczegóły
XL/120/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 19-05-2005 Szczegóły
XL/121/2005 rozpoczęcia procedury wykupu gruntów. 19-05-2005 Szczegóły
XL/95/2017 rozpatrzenia skargi Pani R… O… na działanie Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 22-06-2017 Szczegóły
XL/96/2017 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 22-06-2017 Szczegóły
XLI/120/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 30-07-2009 Szczegóły
XLI/121/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 30-07-2009 Szczegóły
XLI/122/2005 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie udziału lokalnych komitetów budowy w realizacji zadań inwestycyjnych m. st. Warszawy. 13-06-2005 Szczegóły
XLI/123/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 13-06-2005 Szczegóły
XLI/97/2017 rozpatrzenia skargi Pana J… R… na działanie Zarządu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 13-07-2017 Szczegóły
XLI/98/2017 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 13-07-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe