Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XIV/31/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie. 26-06-2003 Szczegóły
XIV/32/2003 wyrażenia opinii dotyczącej opracowania pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Warszawa-Wesoła” . 26-06-2003 Szczegóły
XIV/37/ 2015 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok 14-09-2015 Szczegóły
XIV/42/2007 powołania Doraźnej Komisji Statutowo -Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 12-07-2007 Szczegóły
XIV/43/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok 12-07-2007 Szczegóły
XIV/44/2007 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła kontroli dokumentacji powykonawczej inwestycji pn.: "Budowa budynku komunalno- socjalnego przy ul. Dobrej" 12-07-2007 Szczegóły
XIV/45/2007 zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 12-07-2007 Szczegóły
XIV/48/2019 wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 12-06-2019 Szczegóły
XIV/52/2011 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok 25-08-2011 Szczegóły
XIV/53/2011 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok 25-08-2011 Szczegóły
XIV/54/2011 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 25-08-2011 Szczegóły
XIV/55/2011 rozpatrzenia skargi Pana D. W. na przewlekłość działania Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 25-08-2011 Szczegóły
XIX/ 66/2011 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok 24-11-2011 Szczegóły
XIX/ 67/2011 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok 24-11-2011 Szczegóły
XIX/49/2016 zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2016 rok 21-01-2016 Szczegóły
XIX/50/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok. 24-11-2003 Szczegóły
XIX/51/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok. 24-11-2003 Szczegóły
XIX/52/2003 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok. 24-11-2003 Szczegóły
XIX/54/2007 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2008 29-11-2007 Szczegóły
XIX/55/2007 wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Trakt Brzeski 52 w Warszawie 29-11-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe