Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
VI/18/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-01-2019 Szczegóły
VI/19/2003 wyrażenia opinii do autopoprawki załącznika Dzielnicy Wesoła do projektu budżetu m. st. Warszawy na 2003 rok. 05-03-2003 Szczegóły
VI/24/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok 12-02-2007 Szczegóły
VI/25/2007 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok 12-02-2007 Szczegóły
VI/32/2011 przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy za 2010 rok 10-02-2011 Szczegóły
VI/33/2011 zaopiniowania Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok 2011 10-02-2011 Szczegóły
VI/34/2011 powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 10-02-2011 Szczegóły
VI/36/2011 wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 10-02-2011 Szczegóły
VI/37/2011 powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 10-02-2011 Szczegóły
VI/38/2011 wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 10-02-2011 Szczegóły
VI/39/2011 wyboru wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 10-02-2011 Szczegóły
VI/8/2019 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stara Miłosna Południe 16-01-2019 Szczegóły
VI/9/2019 powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-01-2019 Szczegóły
VII/19/2019 założenia CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Klimatyczna 1 11-02-2019 Szczegóły
VII/40/2011 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok 14-03-2011 Szczegóły
VIII/20/2019 wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dotyczących projektowanych zmian Statutu Dzielnicy Wesołam.st. Warszawy 11-02-2019 Szczegóły
VIII/25/2015 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 23-04-2015 Szczegóły
VIII/26/ 2015 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok 23-04-2015 Szczegóły
VIII/26/2007 odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła. 22-02-2007 Szczegóły
VIII/27/2007 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła 22-02-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe