Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXVIII/114/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok, wynikających z uchwały Nr XLVII/1181/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy. 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/113/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/112/2005 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 rok. 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/111/2009 zaopiniowania Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z realizacji zadań pomocy społecznej w 2008 roku 23-04-2009 Szczegóły
XXXVIII/111/2005 zaopiniowania wniosku Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o nadanie imienia „Pod dębami” Przedszkolu Nr 261 w Warszawie Wesołej przy ul. Armii Krajowej 72 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/110/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 23-04-2009 Szczegóły
XXXVIII/110/2005 przyjęcia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień Dzielnicy Wesoła na rok 2005 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/109/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 23-04-2009 Szczegóły
XXXVIII/109/2005 wyrażenia opinii o sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy za 2004 r. 31-03-2005 Szczegóły
XXXVIII/108/2009 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok 23-04-2009 Szczegóły
XXXVIII/103/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy za 2012 rok 18-02-2013 Szczegóły
XXXVII/89/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/88/2017 wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/87/2017 zmieniająca uchwałę Nr III/8/2015 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/85/2017 odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/84/2017 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/83/2017 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/82/2017 powołania doraźnej Komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy 16-03-2017 Szczegóły
XXXVII/108/2005 powołania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 24-02-2005 Szczegóły
XXXVII/107/2009 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 19-03-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe